Martin Karlsson

Spara favorit

Publikationer

Artiklar, recensioner

Karlsson, M. (2008). Recension av "Historiedidaktiska perspektiv : bidrag från lärare och studenter vid lärarutbildningen i Jönköping / [Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red)]". Historielärarnas förenings årsskrift,

Karlsson, M. (2005). Recension av: Adrian Goldworthys Puniska krigen. Historielärnas förenings årsskrift,

Doktorsavhandlingar

Karlsson, M. (2011). Att projicera det förflutna : Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud. Diss. Sundsvall : Sisyfos förlag, 2011