Martin Paju

Forskningsrådgivare|Research Advisor

  • Tjänstetitel: Forskningsrådgivare
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Research Advisor/ PhD
  • Ansvarsområde: Samverkan
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428686
  • E-postadress: martin.paju@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10, Sundsvall
  • Ort: Sundsvall

Som forskningsrådgivare vid Grants Office/ FUS hanterar jag ärenden som rör universitetets samverkan med kommuner i Västernorrland. Svarar gärna på frågor angående forskningssamverkan och kompetensförsörjning.

Bakgrund

Kulturgeograf med inriktning Rural studies. Disputerad vid SLU i Uppsala. Har även varit verksam som forskare/projektledare vid Centrum för Regionalvetenskap/Umeå universitet. Tjänstgjort som högskolesamordnare vid Örnsköldsviks kommun.

Övrigt

Information om Mittuniversitetets arbete med kommunsamverkan finner Du här.

Sidan uppdaterades 2022-11-18