Masoud Kamali

Spara favorit

Bakgrund

Masoud Kamali, professor i socialt arbete leder och bedriver sin forskning inom området "Socialt arbete och dess senmoderna och globala utmaningar".

Hans forskningsfokus fångas bland annnat i det EU-stödda komparativa projektet The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of 'Racial' Discrimination. Projektet, för vilket Kamali var forskningsledare och koordinator, avslutades 2008. Kamali har även mer specifikt utforskat svenska förhållanden i rollen som regeringens särskilda utredare i den avslutade utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering.
Kamalis senaste bok är "War, Violence and Social Justice: Theories for social work" (Ashgate, 2015)
(http://www.ashgtae.com/isbn/9781472449818).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kamali, M. (2015). Avrupai bir ikilem: "Biz" ve "Onlar" kategorizasyonu. Sabah Ülkesi: üc aylik kültür-sanat ve felsefe dergisi, vol. 42: 1, ss. 32-35.

Kamali, M. (2015). Den svenska skolan är inte trygg. Fria Tidningar,  

Kamali, M. (2015). Glöm inte västs roll i skapandet av krisen. Svenska Dagbladet, , ss. 6

Kamali, M. (2015). Integration kräver politisk handlingskraft. Svenska Dagbladet,

Kamali, M. (2014). Nu krävs kamp för inkludering. Svenska dagbladet, : 141220, ss. 6

Kamali, M. , Herz, M. , Lalander, P. , Mattsson, C. , Perband, M. , Perez, E. , Sernhede, O. & Svensson, I. (2013). Socialarbetaren ska se till individens rätt. Svenska dagbladet,  

Jönsson, J. H. & Kamali, M. (2012). Fishing for development : A question for social work. International Social Work, vol. 55: 4, ss. 504-521.  

Kamali, M. (2012). Förlorade visioner. i&m invandrare & minoriteter, : 1, ss. 24-26.

Kamali, M. (2012). Multiple modernities and mass communications in Muslim countries. Global Media and Communication, vol. 8: 3, ss. 1-26.  

Kamali, M. (2007). Multiple Modernities and Islamism in Iran. Social Compass, vol. 54: 3, ss. 373-387.  

Böcker

Kamali, M. (2015). War, Violence and Social Justice: Theories for social work. London : Ashgate

Kamali, M. (2008). Racial Discrimination : Institutional Patterns and Politics. London : Routledge  

Kamali, M. (2006). Multiple modernities, civil society and Islam : The case of Iran and Turkey. Liverpool : Liverpool University Press

Kamali, M. (2005). Sverige inifrån : röster om etnisk diskriminering. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar 2005:69).

Kamali, M. (2003). Do-engelab-e Iran: modernitet, jame-ye madani va mobareze-ye tabaghati (The Two Iranian revolutions: Modernity, Civil Society and Class Struggle. Teheran : Nashr-e digar

Kamali, M. (2002). Kulturkompetens i socialt arbete : Om socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund. Stockholm : Carlsson Bokförlag

Kamali, M. (1999). Varken familjen eller samhället : En studie av invandrarungdomars attityder till det svenska samhället. Stockholm : Carlsson

Kamali, M. (1998). Revolutionary Iran : Civil society and state in the modernization process. Aldershot : Ashgate

Kamali, M. (1997). Distorted Integration: Clientization of Immigrants in Sweden. Uppsala : Centre for Multiethnic research (Uppsala multiethnic papers 41).

Kapitel i böcker, del av antologier

Kamali, M. & Jönsson, J. H. (2018). Kulturkompetens och antirasistiskt socialt arbete. I Manifest : för ett socialt arbete i tiden. Lund : Studentlitteratur AB. S. 279-289.

Kamali, M. (2014). Integration beyond multiculturalism : Social cohesion and structural discrimination in Sweden. I The Integration and Protection of Immigrants : Canadian and Scandinavian Critiques. London : Ashgate. S. 71-84.

Kamali, M. (2013). Platsen, kulturen och arven. I Platsens mänskliga berättelser. Malmö : Universus Press. S. 9-18.

Kamali, M. (2012). Det sociala arbetets dilemma och globala roll. I Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen : En antologi. Östersund : Mittuniversitetet (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete.). S. 9-16.

Kamali, M. (2012). Exkludering, globala utmaningar och kultursektorns ansvar. I I valet och kvalet : Grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv. Stockholm : Riksantikvarieämbetet. S. 75-96.  

Kamali, M. (2012). Exkludering, globala utmaningar och kultursektorns ansvar. I I valet och kvalet : Grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv. Stockholm : Riksantikvarieämnetet. S. 67-74.  

Kamali, M. (2011). Integration och makt. I Att bilda ett samhälle : texter kring mångkultur och folkbildning. Föreningen för folkbildningsforskning. S. 93-105.

Kamali, M. (2011). ”Integration och makt”. I Att bilda ett samhälle : Texter kring mångkultur och folkbildning. Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning..

Kamali, M. (2009). Iranian Islamic Modernities. I Multiple Modernities in Muslim Societies : Tangible Elements and Abstract Perspectives. London : Aga Khan Award for Architecture. S. 49-66.

Kamali, M. (2009). Multiple Modernities : A Theoretical Frame. I Multiple Modernities in Muslim Societies : Tangible Elements and Abstract Perspectives. London : Aga Khan Award for Architecture. S. 131-135.

Kamali, M. (2009). Vi och invandrarna : En jubileumsskrift för CEIFO. I Vem älskar imerforskning?. Stockholm : Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer, CEIFO. S. 41-45.

Kamali, M. (2008). Conclusion: Discrimination as a Modern European Legacy. I Identity, Belonging and Migration. Liverpool : Liverpool University Press.

Kamali, M. (2007). Making of Islamic Radicalism : Iran and Turkey. I Islam in the European Union : Transnationalism, youth and the war on terror. Karachi : Oxford University Press. S. 251-.

Kamali, M. (2006). Middle Eastern Modernities, Islam and Cosmopolitanism. I Europe and Asia beyond east and west. London : Routledge. S. 161-178.  

Kamali, M. (2003). Civil society and islam : A sociological perspective. I Islam, state and politics. London : Routledge (Islam : critical concepts in sociology). S. 95-118.

Kamali, M. (2003). Immigrant Family Business and Social Integration. I Migration and labour in Europé : views from Turkey and Sweden. Istanbul : MURCIR. S. 306-.

Kamali, M. (2003). Medialvetenskaplig krigsföring av modernismens väktare. I Oförtrutet : bildande yttringar från tjugo års bokutgivning. Stockholm : Carlsson Bokförlag. S. 614-.

Kamali, M. & Burns, T. R. (2003). The evolution of parliaments : A comparative-historical perspective on assemblies and political decision-making. I Handbook of Historical Sociology. London : Sage Publications. S. 417-.

Konferensbidrag

Kamali, M. (2013). Racism and discrimination in a neoliberal era : Challenges for social work. I  .

Kamali, M. (2003). Civilisation and Islam : Civil Society and Islam, Bryssel, May 22 - 24.

Kamali, M. (2003). Immigrant youths integration and "Racial" discrimination in Europe : "Youth and the European Integration", Oxford, november 28- 20.

Kamali, M. (2003). Poverty, Segregation and Racism : Immigrant youth integration and 'Racial' discrimination in Eourope, Bryssel, november 21-23.

Rapporter

Kamali, M. (2006). Integrationens svarta bok : Agenda för jämlikhet och social sammanhållning : slutbetänkande. Stockholm : Fritze (Statens offentliga utredningar 2006:79).

Samlingsverk (redaktör)

Kamali, M. (ed.) & Jönsson, J. H. (ed.) (2018). Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work : Current and Future Challenges. New York : Routledge (Routledge Advances in Social Work ).

Kamali, M. (ed.) (2013). Platsens mänskliga berättelser. Malmö : Universus Press

Kamali, M. (ed.) (2006). Den segregerande integrationen : Om social sammanhållning och dess hinder : rapport. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar 2006:73).

Sawyer, L. (ed.) & Kamali, M. (ed.) (2006). Utbildningens dilemma : Demokratiska ideal och andrafierande praxis : rapport. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar 2006:40).

Kamali, M. (ed.) & De los Reyes, P. (ed.) (2005). Bortom vi och dom : Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering : rapport. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar 2005:41).

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Kamali, M. (2012). Reinfeldt har rätt – men det räcker inte. Stockholm : Svenska Dagbladet..  

Kamali, M. (2011). Åkesson på DN och avskedandet av Linna befäster rasismen i Sverige. Stockholm : Newsmil..