Maths Bertell

Spara favorit

Bakgrund

Jag fick min grundutbildning och forskarutbildning vid Stockholms universitet och disputerade på avhandlingen Tor och den nordiska åskan i december 2003. I avhandlingen gör jag en jämförelse mellan de nordiska åskgudarna som de framträder i den samiska, finska och fornnordiska religionerna och diskuterar hur dessa har förhållit sig till varandra.

Mytmotiv och religiös förändring är sedan områden som jag har fortsatt att intressera mig för och där det fornnordiska och samiska fortsatt är mina huvudspår.

Hösten 2008 fick jag post doc-pengar från Stint för att studera Nordens kristnande vid Folklore & Mythology vid Harvard University.

Forskningsområden

Mina huvudämnen är sedan min avhandling fornnordisk och samisk religion, men har också utvidgats till Nordens kristnande och religiös förändring generellt och de mekanismer som finns kring mission och kulturell påverkan. Jag har också intresserat mig för religion uttryckt i populärkultur, framförallt religion i fantasyrollspel.

Pågående forskning

För närvarande är min forskning inriktad på Nordens kristnande och den religiösa förändringen i Norden över tid.

Undervisning

Jag har arbetat på Mittuniversitetet sedan hösten 2011 och innan det på Stockholms universitet, Uppsala universitet och Södertörns högskola.

Jag har också föreläst vid University of Texas at Austin, Harvard University, Tartu Ülikool, Háskoli Íslands och New York University, samt en mängd internationella konferenser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bertell, M. (2017). Från fornnordisk religion till kristendom i ett konversionsteoretiskt perspektiv. Religion och Bibel, vol. 68-70, ss. 57-77.

Bertell, M. (2014). The Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies 13th–15th March 2014, New Haven, Connecticut, U.S.A.. RMN Newsletter, vol. 8: May, ss. 58  

Bertell, M. (2013). Þjálfi’s Journey : An Example of How to Incorporate Younger Sources in the Comparative Study of Indigenous Religions of Northern Europe. RMN Newsletter, vol. 6: 1, ss. 47-52.  

Bertell, M. (2011). Fornnordisk religion, fornsamisk religion och kristnandet av Norden – en forskningsöversikt. Föreningen lärare i religions årsskrift, vol. 43

Artiklar, recensioner

Bertell, M. (2015). Lasse Christian Arboe Sonne, Thor-kult i vikingetiden. Historisk Tidskrift (S), : 1, ss. 148-150.

Böcker

Bertell, M. (2018). Nordic religions in the Viking Age. Philadelphia : University of Pennsylvania Press

Doktorsavhandlingar

Bertell, M. (2003). Tor och den nordiska åskan : Föreställningar kring världsaxeln. Diss. Stockholm : Religionshistoriska institutionen, 2003  

Kapitel i böcker, del av antologier

Bertell, M. (2017). Två eller fler? : Inhemsk samisk religion ur ett språkligt perspektiv. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar). S. 241-257.

Bertell, M. (2016). Mornir : Från förhandling till mottagande. I Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner. Stockholm : Stockholm University Press (Stockholms Studies in Comparative religion). S. 107-124.    

Bertell, M. (2016). Spår av fornnordisk religion i nutiden. I Religioner, livsåskådningar och etik : för lärare årskurs 4-6. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 159-172.

Bertell, M. (2014). Mötet på kultplatsen : Samer och skandinaver och lånet av en handling. I Den heliga platsen : Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011.. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 49-74.

Bertell, M. (2010). Alens rituella symbolik i Pehr Fjellströms skildring. I Samer som "de andra", samer om "de andra" : identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. Umeå : Umeå universitet (Sámi dutkan - Sami studies). S. 161-174.

Bertell, M. (2009). Lin och vit kvarts : Jämförelse som redskap och analogins förföriska lockelse. I Järnålderns rituella platser : femton artiklar om kultutövning och religion från en konferens i Nissaström den 4-5 oktober 2007. Halmstad : Stiftelsen Hallands länsmuseer (Utskrift).

Bertell, M. (2009). Mikill vinr Þórs. : Eyrbyggja saga och namngivningen i runinskrifter.. I Á austrvega. Saga and east Scandinavia. : preprint papers of the 14th International Saga Conference Uppsala, 9th-15th August 2009.. Gävle : Gävle University Press (Papers from the department of humanities and social sciences). S. 127-135.

Bertell, M. (2006). Thoor-Olmai - den samiska åskgudens medhjälpare : Källäge och möjliga vägar att gå vidare. I Sápmi Y1K : Livet i samernas bosättningsområden för ett tusen år sedan. Umeå : Sámi dutkan - Samiska studier Umeå universitet. S. 29-42.

Bertell, M. (2006). Where does old Norse religion end?. I Old Norse religion in long-time perspectives : Origins, changes, and interactions. Lund : Nordic Academic Press (Vägar till Midgård). S. 298-302.

Övrigt

Bertell, M. (2017). Vad vikingarna tänkte när de mötte Allah.  

Bertell, M. (2013). Det vikingatida Föglö : Sommarprat i Ålands radio, 2013.