Maths Bertell

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 27
  • E-postadress: maths.bertell@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Ämne: Religionsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bertell, M. (2017). Från fornnordisk religion till kristendom i ett konversionsteoretiskt perspektiv. Religion och Bibel, vol. 68-70, ss. 57-77.

Bertell, M. (2014). The Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies 13th–15th March 2014, New Haven, Connecticut, U.S.A.. RMN Newsletter, vol. 8: May, ss. 58  

Bertell, M. (2013). Þjálfi’s Journey : An Example of How to Incorporate Younger Sources in the Comparative Study of Indigenous Religions of Northern Europe. RMN Newsletter, vol. 6: 1, ss. 47-52.  

Bertell, M. (2011). Fornnordisk religion, fornsamisk religion och kristnandet av Norden – en forskningsöversikt. Föreningen lärare i religions årsskrift, vol. 43

Artiklar, forskningsöversikter

Bertell, M. (2018). Att undervisa om samisk religion : Ett urfolks historia och koloniala strukturer. Ursprungsfolkens religioner : perspektiv på kontinuitet och förändring, vol. 49: 2017, ss. 9-28.

Artiklar, recensioner

Bertell, M. (2018). Recension av Hultgård, Anders, Midgård brinner: Ragnarök i religionshistorisk belysning, Uppsala, 2017. Svenska landsmål och svenskt folkliv, vol. 141, ss. 217-219.  

Bertell, M. (2017). Book Review: The Viking Age as a Period of Religious Transformation. The Christianization of Norway from AD 560-1150/1200. Fornvännen, vol. 112: 1, ss. 55-56.  

Bertell, M. (2015). Lasse Christian Arboe Sonne, Thor-kult i vikingetiden. Historisk Tidskrift (S), : 1, ss. 148-150.

Doktorsavhandlingar

Bertell, M. (2003). Tor och den nordiska åskan : Föreställningar kring världsaxeln. Diss. Stockholm : Religionshistoriska institutionen, 2003  

Kapitel i böcker, del av antologier

Bertell, M. , Frog, M. & Wilson, K. (2019). Introduction : Looking across the Baltic Sea and over linguistic fences. I Contact and Networks in the Baltic Sea Region : Austmarr as a Northern Mare Nostrum, ca. 500-1500 CE. Amsterdam : Amsterdam University Press (Crossing Boundaries). S. 11-28.  

Bertell, M. (2019). Local Sámi Bear Ceremonialism in a Circum-Baltic Perspective. I Contact and Networks in the Baltic Sea Region : Austmarr as a Northern Mare Nostrum, ca. 500-1500 CE. Amsterdam : Amsterdam University Press (Crossing Boundaries). S. 235-261.  

Bertell, M. (2017). Två eller fler? : Inhemsk samisk religion ur ett språkligt perspektiv. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar). S. 241-257.

Bertell, M. (2016). Mornir : Från förhandling till mottagande. I Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner. Stockholm : Stockholm University Press (Stockholms Studies in Comparative religion). S. 107-124.    

Bertell, M. (2016). Spår av fornnordisk religion i nutiden. I Religioner, livsåskådningar och etik : för lärare årskurs 4-6. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 159-172.

Bertell, M. (2014). Mötet på kultplatsen : Samer och skandinaver och lånet av en handling. I Den heliga platsen : Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011.. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 49-74.

Bertell, M. (2010). Alens rituella symbolik i Pehr Fjellströms skildring. I Samer som "de andra", samer om "de andra" : identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. Umeå : Umeå universitet (Sámi dutkan - Sami studies). S. 161-174.

Bertell, M. (2009). Lin och vit kvarts : Jämförelse som redskap och analogins förföriska lockelse. I Järnålderns rituella platser : femton artiklar om kultutövning och religion från en konferens i Nissaström den 4-5 oktober 2007. Halmstad : Stiftelsen Hallands länsmuseer (Utskrift).

Bertell, M. (2009). Mikill vinr Þórs. : Eyrbyggja saga och namngivningen i runinskrifter.. I Á austrvega. Saga and east Scandinavia. : preprint papers of the 14th International Saga Conference Uppsala, 9th-15th August 2009.. Gävle : Gävle University Press (Papers from the department of humanities and social sciences). S. 127-135.

Bertell, M. (2006). Thoor-Olmai - den samiska åskgudens medhjälpare : Källäge och möjliga vägar att gå vidare. I Sápmi Y1K : Livet i samernas bosättningsområden för ett tusen år sedan. Umeå : Sámi dutkan - Samiska studier Umeå universitet. S. 29-42.

Bertell, M. (2006). Where does old Norse religion end?. I Old Norse religion in long-time perspectives : Origins, changes, and interactions. Lund : Nordic Academic Press (Vägar till Midgård). S. 298-302.

Konferensbidrag

Bertell, M. (2018). The Feminine in Old Norse Mythology and Folklore: introduction.. Paper presented at the Aarhus Mythology Conference: The Feminine in Old Norse Mythology and Folklore, Uppsala, 15-16 November 2018

Samlingsverk (redaktör)

Bertell, M. (ed.) , Frog, M. (ed.) & Willson, K. (ed.) (2019). Contact and Networks in the Baltic Sea Region : Austmarr as a Northern Mare Nostrum, ca. 500-1500 CE.. Amsterdam : Amsterdam University Press (Crossing Boundaries ).

Övrigt

Bertell, M. (2017). Vad vikingarna tänkte när de mötte Allah.  

Bertell, M. (2013). Det vikingatida Föglö : Sommarprat i Ålands radio, 2013.