Matilda Lindmark

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Ansvarsområde: Skogens ekologi och skötsel
  • Avdelning: Institutionen för naturvetenskap (NAT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428387
  • E-postadress: matilda.lindmark@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Skogshushållning, Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindmark, M. , Wallin, E. A. & Jonsson, B. (2022). Protecting forest edges using trap logs – Limited effects of associated push-pull strategies targeting Ips typographus. Forest Ecology and Management, vol. 505    

Lindmark, M. , Sunnerheim, K. & Jonsson, B. (2020). Natural browsing repellent to protect Scots pine Pinus sylvestris from European moose Alces alces. Forest Ecology and Management, vol. 474