Matilda Lindmark

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Ansvarsområde: Skogens ekologi och skötsel
  • Avdelning: Institutionen för naturvetenskap (NAT)
  • Telefon arbete: 010-142 83 87
  • E-postadress: Matilda.Lindmark@miun.se
  • Forskningscentra: Fibre Science and Communication Network
  • Ämnen: Skogshushållning, Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap