Mats Edin

Spara favorit

Bakgrund

Jag är född och uppvuxen i Östersund och studerade en period i början på 80-talet vid Högskolan i Östersund och senare vid Stockholms universitet. Under tio år jobbade jag i Stockholm som IT-konsult men återvände till en tjänst som ADB-chef på F4 i Östersund, under nästan tio år. I slutet av 90-talet övergick jag till att bli IT-chef på Ericssonfabriken i Östersund, som sedermera blev uppköpt av Solectron och därefter av Flextronics. Min senaste anställning, innan jag kom till Mittuniversitetet, var som IT-direktör över Flextronics 18 fabriker i Europa.

Övrigt

Mitt jobb som IT-chef innebär att jag är avdelningschef för IT-avdelningen.

I mitt uppdrag ingår bland annat att
- utifrån ett strategiskt perspektiv leda och utveckla universitets IT-organisation.
- ansvara för att IT-avdelningens arbete med processer och system är i linje med strategiska beslut och målsättningar för Mittuniversitetet.
- säkerställa att infrastruktur, systemportfölj och tjänsteinnehåll är effektivt och anpassat till verksamhetens behov och framtida utmaningar.