Meeri Brandum-Granqvist

Spara favorit

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Brandum Granqvist, M. (2010). Att återvinna ett kulturarv : Den politiske entreprenören gör gammalt och nytt. I Entreprenörskap i regioners tjänst : Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv. Jönköping : EIDI, Jönköping International Business School. S. 75-90.

Konferensbidrag

Brandum Granqvist, M. (2008). Who has the last laugh? : About the entrepreneurial politician as an unconventional problem solver. Paper presented at the International Conference on Peripherality issues in Rena, Norway, 9-10th of Oct 2008