Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: mikael.linnell@miun.se
  • Rumsnummer: P3301
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Bakgrund

Filosofie Doktor, Sociologi, juni 2020

Forskningsområden

Mina forskningsområden följer två separata men tematiskt närbesläktade spår: dels intresserar jag mig för förväntningarna på och organiseringen av den frivilliga allmänhetens deltagande i samhällelig krishantering, och dels intresserar jag mig för hur man på lokal nivå (kommuner, frivilligorganisationer, den oorganiserade allmänheten) skapar beredskap inför kommande kriser. Inom området krisberedskap handlar det framför allt om de metoder som används för att producera kunskap om framtida kriser. Det kan vara beredskapsövningar utifrån scenarios och simulerade händelser. Här fokuserar jag specifikt på scenariot som kunskapsinstrument och hur kriser och katastrofer representeras i beskrivningar av möjliga (och omöjliga) framtida händelser

Forskning

Risker i ett klimatanpassat Sverige år 2050
Förstudie finansierad av MSB

Undervisning

Mina huvudsakliga undervisningsområden är sociologisk teori, organisationsteori, och kvalitativa metoder.

Övrigt

Deltar i forskarmiljön vid Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Extra kontaktinformation

https://orcid.org/0000-0003-4011-8954

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Linnell, M. (2021). Governing (through) anticipation, architecture, affect. Journal of Cultural Geography, vol. 38: 3, ss. 354-377.  

Linnell, M. (2021). The Haptic Space of Disaster. Space and Culture, vol. 24: 4, ss. 488-500.    

Linnell, M. (2015). Att iscensätta apokalypsen : Zombiemetaforer i den samtida katastrofberedskapen. Sociologisk forskning, vol. 52: 2, ss. 155-179.  

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Enhancing public resilience : A community approach. Planet@Risk, vol. 3: 1, ss. 33-44.    

Linnell, M. (2014). Citizens response in crisis: Individual and collective efforts to enhance community resilience. Human Technology, vol. 10: 2, ss. 68-94.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Linnell, M. (2020). Scenarios we live by : Theorizing anticipatory practices for societal security. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 322)  

Konferensbidrag

Linnell, M. (2019). Governing (through) anticipation, architecture, affect. Paper presented at the 14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, 20-23 August, 2019

Linnell, M. (2019). Governing (through) anticipation, vigilance, affect. Paper presented at the The 4th Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, NEEDS 2019, Uppsala, June 10-12, 2019

Linnell, M. (2019). Resilience in Sweden: Governance, Networks, and Learning. Paper presented at the Functional Cities Conference 2019: Resilient Regions Association, Media Evolution City, Malmö, March 28,

Linnell, M. (2018). Enhancing preparedness through the haptic sense. Paper presented at the The Third Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, NEEDS 2018, Amsterdam, The Netherlands, March 21-23, 2018

Linnell, M. (2018). On the role of anticipation in risk theory. Paper presented at the The 27th annual conference of the Society for Risk Analysis Europe, SRA-E: From Critical Thinking to Practical Impact, Mid Sweden University, Östersund, June 19, 2018

Linnell, M. (2015). Cultures of preparedness: imagining and enacting disasters to come. A brief ethnography.. Paper presented at the ESA 2015 12th Conference of the European Sociological Association

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Enhancing public resilience : A community approach. I Proceedings of the International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 2014 : Extended abstracts. Davos : . S. 541--544.  

Linnell, M. (2014). Managing Social Unrest through Risk : Reintroducing the Debate. Paper presented at the The XVIII ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World. Challenges for Global Sociology, Yokohama, July 13-19, 2014

Linnell, M. (2014). Managing social unrest through risk : the securitization of temporary events. Paper presented at the Åre Risk Event, Åre, Sweden, 2014

Linnell, M. (2013). Representations of disaster in emergency preparedness scenarios. Paper presented at the Cultures of Disasters. An International Conference on Humanistic Disaster Studies, University of Oslo November 6–8, 2013

Linnell, M. (2013). The Constitution and Reconstitution of Risk in Crisis Preparedness and Response Training. Paper presented at the 11th European Sociological Association Conference: Crisis, Critique and Change, Torino, Italy, 28-31 August, 2013

Linnell, M. (2012). Community approaches involving the public in crisis and emergency management. Paper presented at the The 3rd European Regional Safe Community Conference, Falköping, Sweden, 4–5 June 2012

Rapporter

Linnell, M. (2021). Framtida samhällsrisker - Energisystem och klimat i Sverige 2050.    

Linnell, M. (2019). Resilient mottagande av flyktingar – ett europeiskt perspektiv. (RCR Working Paper Series 2019:2).  

Linnell, M. & Johansson, C. (2014). A literature review on community approaches that involve the public in crisis management : Fostering community resilience through  coproduction by response organisations and citizens.  

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Experiences and requirements for a community approach involving social groups in crisis preparedness and response.  

Linnell, M. (2013). Community approaches involving the public in crisis management : A literature review. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2013:5).  

Sidan uppdaterades 2021-10-12