Mikko Ahonen

Spara favorit

Projektledare, fil.dr.

Jag har doktorerat i datavetenskap (information systems) vid Tammerfors universitetet och är verksam vid avdelningen för Arkiv- och datavetenskap i Sundsvall. Anställt som post-doc forskare och projektarbetare sedan oktober 2016.

Forskningsområden

- Information systems (datavetenskap och arkivering)
- E-learning
- Open innovation
- Bioelectromagnetics

Pågående forskning

- IS Artefakter och information modeller
- Öppen innovation
- Bioelectromagnetics
OBS! Koll på ALLA MINA PUBLIKATIONER I MIN ENGESLPRÅKIG PROFIL: https://www.miun.se/en/personnel/mikko-ahonen/ (under finns bara någon/några som automatiskt listar från DIVA).

Övrigt

Jobbar i ISERV-projektet.
Är med i Forum för digitalisering (FODI).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Carlberg, M. , Koppel, T. , Ahonen, M. & Hardell, L. (2018). Case-Control Study on Occupational Exposure to Extremely Low-Frequency Electromagnetic Fields and the Association with Meningioma. BioMed Research International,  

Carlberg, M. , Koppel, T. , Ahonen, M. & Hardell, L. (2017). Case-control study on occupational exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields and glioma risk. American Journal of Industrial Medicine, vol. 60: 5, ss. 494-503.  

Carlberg, M. , Hedendahl, L. , Ahonen, M. , Koppel, T. & Hardell, L. (2016). Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC Cancer, vol. 16  

Hardell, L. , Koppel, T. , Carlberg, M. , Ahonen, M. & Hedendahl, L. (2016). Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields. International Journal of Oncology, vol. 49: 4, ss. 1315-1324.  

Koppel, T. & Ahonen, M. (2015). Exposure to radiofrequency electromagnetic fields from mobile networking in motor-cars. Bulgarian Journal of Public Health, vol. 7: 2 Suppl. 1, ss. 24-30.

Koppel, T. & Ahonen, M. (2014). The Shielding of Inbound Radiofrequency Electromagnetic Fields at Workplaces. Safety of Technogenic Environment, vol. 5, ss. 29-37.  

Koppel, T. & Ahonen, M. (2013). Radiofrequency Electromagnetic Fields from Mobile Devices used for Learning and Working. Electronics and Electrical Engineering, vol. 19: 6, ss. 65-70.  

Khurana, V. G. , Hardell, L. , Everaert, J. , Bortkiewicz, A. , Carlberg, M. & Ahonen, M. (2010). Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. International journal of occupational and environmental health, vol. 16: 3, ss. 263-267.  

Doktorsavhandlingar

Ahonen, M. (2011). Designing an Information System for Open Innovation – Bridging the Gap between Individual and Organisational Creativity. Diss. Tampere, Finland. : Tampere University Press, 2011 (Acta Universitatis Tamperensis : 1606)  

Konferensbidrag

Ahonen, M. (2017). Designing to archive open data – Case: ISERV e-services project.. Paper presented at the The 40th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS40) in Halden, Norway, August 6th-9th, 2017

Ahonen, M. & Koppel, T. (2016). Voltage transients measurements and power line communication. I 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON).. S. 1--4.  

Koppel, T. , Ahonen, M. & Vilcāne, I. (2014). Reducing Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields from Wireless Networking with Laptop Computers. I 55th International Riga Technical University Conference SCEE’2014 “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship”, Latvia, Rīga, 14-17 October, 2014. Riga : . S. 1--2.

SMS: +46-(0)76-527 91 27

Skype: ahosmikko

Info: http://www.mikkoahonen.com