Milda Celiesiute

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • E-postadress: milda.celiesiute@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: DEMICOM

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Malling, M. (2021). Sources that Trigger the News : Multiplexity of Social Ties in News Discovery. Journalism Studies, vol. 22: 10, ss. 1298-1316.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Malling, M. (2020). Walk Not Only Under the Street Light : Episodes of PhD Supervision froma Student’s Perspective. I Mellan det hyperlokala och globala : Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid: Vänbok till Gunnar Nygren. Huddinge : Södertörns högskola. S. 157-162.  

Balčytienė, A. & Malling, M. (2019). Lithuania : Media-politics interaction shaped by benefits-oriented reasoning. I Close and Distant : Political Executive–Media Relations in Four Countries. Gothenburg : Nordicom, University of Gothenburg. S. 55-74.    

Malling, M. (2019). Power and exchange in formal and informal interaction between journalists and their sources. I Close and Distant : Political Executive–Media Relations in Four Countries. Gothenburg : Nordicom, University of Gothenburg. S. 175-195.    

Johansson, K. M. , Malling, M. & Nygren, G. (2019). Sweden : A professionally symbiotic relationship. I Close and Distant : Political Executive–Media Relations in Four Countries. Gothenburg : Nordicom, University of Gothenburg. S. 97-123.