Monica Nyholm

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Humaniora (HUM) och Utbildningsvetenskap (UTV) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall:

Beteendevetenskapligt program, 180 hp
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier, 60 hp
Magisterprogram i pedagogik, 60 hp
Masterprogram i pedagogik, 120 hp

Fristående kurser avancerad nivå; Pedagogik, Samhällskunskap och Engelska
Fristående kurser grundnivå; Pedagogik A, B och C samt Engelska

Jag är också sekreterare i ämneskollegiet och forskarkollegiet Engelska samt administrativt stöd till UTV.