Morgan Palmqvist

Spara favorit

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Berggren, C. , Degerfält, J. , von Essen, M. & Palmqvist, M. (2015). Att samarbeta över professionsgränser. I Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga biblioteket. S. 93-105.  

Konferensbidrag

Berggren, C. & Palmqvist, M. (2010). Kvalitetsindex för unversitetsbibliotekets verksamhet. Paper presented at the Mötesplats inför framtiden, Borås,13-14 oktober 2010