Mustafacan Kibar

  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: 010-1427921
  • E-postadress: mustafacan.kibar@miun.se
  • Ort: Sundsvall