Niklas Humble

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
  • Telefon arbete: 010-1428572
  • E-postadress: niklas.humble@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1B - Hus Q
  • Rumsnummer: Q380A
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Datavetenskap, Informatik

Doktorand i forskarskolan GRADE
http://graderesearch.umu.se/

Ingår i:
Forum för Digitalisering (FODI)
Higher Education and E-Learning (HEEL)

Bakgrund

2018 - Doktorand i data- och systemvetenskap (Mittuniversitetet, Östersund, DSV)

2016 - 2018 Högskoleexamen med inriktning mot informatik
(Mittuniversitetet, Östersund)

2006 - 2011 Lärarexamen
(Linköpings universitet)

Forskningsområden

Programmering i skolan.
Lärarfortbildning
Spelbaserat lärande
Inlärningsanalys (Learning Analytics)
Artificiell intelligens i utbildning (Artificial Intelligence in Education, AIED)
Beräkningsetik/maskinetik (Computational Ethics)

Undervisning

*Grundläggande programmering med
ämnesdidaktisk inriktning mot teknik, 7,5 hp
*Grundläggande programmering med
ämnesdidaktisk inriktning mot matematik, 7,5 hp
*Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp
*Utveckling av användbara system med design science, 7,5 hp

Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp:
*Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp
*Distribuerad systemutveckling, 7,5 hp
*Examensarbete, 15 hp

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jandrić, P. , Hayes, D. , Levinson, P. , Christensen, L. L. , Lukoko, H. O. , Kihwele, J. E. , Brown, J. B. , Reitz, C. & et al. (2021). Teaching in the Age of Covid-19—1 Year Later. Postdigital Science and Education, : 3, ss. 1073-1223.    

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). Remaking and reinforcing mathematics and technology with programming – teacher perceptions of challenges, opportunities and tools in K-12 settings. The international journal of information and learning technology, vol. 37: 5, ss. 309-321.    

Jandrić, P. , Hayes, D. , Truelove, I. , Levinson, P. , Mayo, P. , Ryberg, T. , Monzó, L. D. , Allen, Q. & et al. (2020). Teaching in the Age of Covid-19. Postdigital Science and Education, vol. 2: 3, ss. 1069-1230.  

Hrastinski, S. , Olofsson, A. D. , Arkenback, C. , Ekström, S. , Ericsson, E. , Fransson, G. , Jaldemark, J. , Ryberg, T. & et al. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education, vol. 1: 2, ss. 427-445.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). The Introduction of Programming in K-12 Technology and Mathematics : Teacher choice of programming tools and their perceptions of challenges and opportunities. I Education Applications & Developments V : Advances in Education and Educational Trends. Portugal : inScience Press (Advances in Education and Educational Trends Series). S. 117-126.  

Konferensbidrag

Humble, N. (2021). The Development of Computational Thinking Concepts in Course Participants’ Programming Solutions. I Proceedings of the Nordic Learning Analytics (Summer) Institute (NLASI 2021). Stockholm, Sweden, August 23, 2021.. Stockholm, Sweden : (CEUR)

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2021). You can't Escape Learning, but Maybe you can get out of the room! : Game-based Learning for Programming Education. I Proceedings of the 15th European Conference on Game Based Learning : A Virtual Conference hosted by The University of Brighton, UK, 23-24 September 2021. Reading : (European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2021)). S. 359--367.    

Humble, N. (2020). DEVELOPING A WEB APPLICATION FOR AUTO-GENERATING GRAMMAR TESTS. I EDULEARN20 Proceedings, Virtual conference. Valencia (SPAIN) : (International Conference on Education and New Learning Technologies). S. 7196--7201.  

Mozelius, P. & Humble, N. (2020). Lessons learnt from teacher professional development in programming. I Proceeedings of the 14th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain : . S. 3903--3908.

Humble, N. (2020). USING TEXTUAL PROGRAMMING TOOLS TO DEVELOP COMPUTATIONAL THINKING SKILLS IN K-12 EDUCATION. I EDULEARN20 Proceedings, Virtual conference. (International Conference on Education and New Learning Technologies). S. 7188--7195.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2019). Artificial Intelligence in Education - a Promise, a Threat or a Hype?. I Proceedings of the European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics, EM-Normandie Business School Oxford, UK, 31 October-1 November 2019. England : . S. 149--156.    

Humble, N. (2019). Developing Computational Thinking Skills In K-12 Education Through Block Programming Tools. I 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 11-13 November 2019. Valencia (SPAIN) : . S. 4865--4873.

Humble, N. & Mozelius, P. (2019). Learning Analytics For Programming Education: Obstacles And Opportunities. I 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 11-13 November 2019. Valencia (SPAIN) : . S. 6159--6166.

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). On the Role of Unplugged Programming in K-12 Education. I Proceedings of the 18th European Conference on e-Learning, ECEL. Reading, UK : . S. 224--230.    

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). Teacher Challenges And Choice Of Programming Tools For Teaching K-12 Technology And Mathematics. I Education and new developments (END2019). Porto, Portugal : (Education and new developments). S. 431--435.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2019). Teacher Perception Of Obstacles And Opportunities In The Integration Of Programming In K-12 Settings. I EDULEARN19 Proceedings. Palma (Spain) : (EDULEARN19 Proceedings). S. 350--356.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2019). Teacher-supported AI or AI-supported teachers?. I Proceedings of the European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics, EM-Normandie Business School Oxford, UK, 31 October-1 November 2019. England : . S. 157--164.    

Övrigt

Humble, N. , Sällvin, L. & Mozelius, P. (2019). Programmering i matte och teknik. Stockholm : Lärarförbundet. (Pedagogiska magasinet).