Nina Erkenstam

Forskningsrådgivare|Research Advisor

  • Tjänstetitel: Forskningsrådgivare
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: PhD
  • Avdelning: (SAM FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427871
  • E-postadress: nina.erkenstam@miun.se
  • Rumsnummer: U224e
  • Ort: Östersund

Forskningsrådgivare / Research Advisor

Forskningsrådgivare vid avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)

Anställd som forskningsrådgivare med huvudsaklig inriktning mot fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (men även mot institutionerna HLV och OMV då de är närliggande med min egen forskningsbakgrund). Ambitionen på FUS är att vi som forskningsrådgivare ska kunna hjälpa till med att öka andelen bidragsansökningar som leder till framgångsrika externfinansierade forskningsprojekt.

______________________________________________________________

Research Advisor at the Division of Research and Educational Support

As Research Advisor my main focus is to provide support regarding research funding for the NMT faculty (as well as HLV and OMV since they are closely related to my own research background). The ultimate goal is to increase the number of applications leading to successfully financed external research projects.

Bakgrund

Jag kommer närmast från en anställning som projekt- och gruppledare för den operativa verksamheten inom forskningsinfrastrukturen/core faciliteten Biobank Väst. Som projektledare träffade jag de forskare/kliniker som önskade hjälp med att koordinera logistik kring blodprov för forskning i samband med annan klinisk provtagning. Jag var även nodföreståndare för ett VR-finansierat infrastrukturprojekt, något som gav mig erfarenhet av att leverera både ekonomisk och vetenskaplig redovisning enligt ett av bidragsgivaren specificerat sätt.

Min vetenskapliga bakgrund återfinns inom stamcellsfältet och neurobiologin. Jag disputerade 2009 med en avhandling på Effekten av joniserande strålning på stamceller i den vuxna hjärnan. Jag har varit post doc i två olika grupper.

Innan jag påbörjade min akademiska bana jobbade jag under fyra år på ett nystartat biotech-företag i Stockholm, och fick då inblick i de faser ett ungt företag går igenom, inklusive patent- och immaterialrätt.

_____________________________________________________________

Background:

Prior to joining the Division of Research and Educational Support, I worked as project manager and group leader for the operative unit at the core facility Biobank West (in Gothenburg). As project manager, I met with the researchers/clinicians wishing for help regarding coordination of the logistics around blood sample handling and storage for future research. I also acted as node coordinator for the VR-funded research infrastructure project on biobanks. This work provided me with a deeper insight in delivering both financial as well as scientific reports in accordance with the terms set up by the granting agency.

My research background is in the field of Neurobiology; neural stem cells and ionizing radiation, with a clinical relevance for childhood cancers. I defended my Doctoral Thesis in 2009 on the topic Regional differences in the response of neural stem cells and their microenvironment to ionizing radiation. I had two post doc periods in two different research groups.

During the years 2001-2005 I worked in a newly formed biotech company in Stockholm. The four years gave me insight into different phases a small enterprise goes through, including patent and intellectual property rights.

Forskningsområden

Adulta stamceller i hjärnan
Strålningseffekter på den växande hjärnan

Adult neural stem cells
Effects of ionizing radiation on the immature brain

Sidan uppdaterades 2022-05-11