Gunilla Olofsdotter

Docent|Associate Professor

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Olofsdotter, G. , Bolin, M. & Mathiassen, S. E. (2023). Inequality Regimes in Grocery Stores : Intersections of Gender, Hierarchies, and Working Conditions. Nordic Journal of Working Life Studies,  

Giritli Nygren, K. , Olofsdotter, G. , Sjöberg, I. , Klockmo, C. & Bolin, M. (2022). Närmare men inte nära nog : hur arbete osynliggörs vid kommunala arbetsmarknadsenheter. Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 48: 2, ss. 54-72.    

Mathiassen, S. E. , Bolin, M. , Olofsdotter, G. & Johansson, E. (2020). Equal health at work? : Protocol for an observational study of work organisation, workload and musculoskeletal complaints among women and men in grocery retail. BMJ Open, vol. 10: 1    

Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2019). Bringing Organizations Back in : Going from Healthy Work to Healthy Workplaces. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 9: 4, ss. 3-17.    

Zampoukos, K. , Knutsen, H. M. , Kiil, M. B. & Olofsdotter, G. (2018). Mobile with an agency : Negotiating the spatiotemporalities of the temp migrant worker. Geoforum, vol. 93, ss. 40-47.  

Olofsdotter, G. & Randevåg, L. (2016). Doing masculinities in construction project management : "We understand each other, but she.....". Gender in Management, vol. 31: 2, ss. 134-153.  

Olofsdotter, G. & Rasmusson, M. (2016). Gender (in)equality contested : externalising employment in the construction industry. New technology, work and employment, vol. 31: 1, ss. 41-57.    

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2014). Gender as headline and subtext : Problematizing the gender perspective in an occupational health project. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 5    

Olofsdotter, G. (2012). Inhyrningens villkor. Chefstidningen, : 6, ss. 49-51.

Olofsdotter, G. (2012). The Staircase Model - labour control of temporary agency workers in a Swedish call center. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 2: 1, ss. 41-59.    

Olofsdotter, G. (2012). Workplace flexibility and control in temporary agency work. Vulnerable Groups & Inclusion,    

Augustsson, G. , Olofsdotter, G. & Wolvén, L. (2010). Swedish Managers in TWA Act as Boundary Spanners. Leadership & Organization Development Journal, vol. 31: 1, ss. 4-17.  

Olofsdotter, G. & Augustsson, G. (2008). Uthyrd konsult från bemanningsföretag: Främling eller outsider?. Arbetsmarknad & Arbetsliv , vol. 14: 4, ss. 11-26.

Olofsdotter, G. (2007). Flexibilitetens villkor och konsekvenser inom bemanningsföretag. Nordiske organisasjonsstudier, vol. 9: 4

Olofsdotter, G. (2006). I skärningspunkten mellan motstridiga krav och intressen : om ledarskap i bemanningsföretag. Arbetsliv i omvandling, vol. 9, ss. 5-31.    

Doktorsavhandlingar

Olofsdotter, G. (2008). Flexibilitetens främlingar : - om anställda i bemanningsföretag. Diss. (Sammanläggning) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 47)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Mathiassen, S. E. , Johansson, E. , Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2019). Jämställd arbetshälsa? genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln. I Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans ör tillsynsverksamhet. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket Rapport). S. 22-36.  

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2016). What should we do instead? : Gender-equality projects and feminist critique. I Challenging the myth of gender equality in Sweden. Bristol : Policy Press. S. 163-186.

Sjöstedt Landén, A. , Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2015). Inledning : Nya perspektiv på arbetsmiljö. I Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 5-16.  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Kvinnor+arbetsmiljö=sant?. I Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 143-155.  

Olofsdotter, G. (2015). Temporary staffing - Balancing cooperation and competition. I Makeshift Work in A Changing Labour Market. : The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. S. 85-103.  

Giritli Nygren, K. , Larsson, M. & Olofsdotter, G. (2013). Regional gender contracts and occupational segregation in non-conventional regions. I Mobilizing Gender Research : Challenges and Strategies. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 147-158.

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). The tiring practices of gender mainstreaming : As Sisuphus sisters push new stones, how do we get to mess with the hill. I Mobilizing gender research : Challenges and strategies. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 159-165.

Olofsdotter, G. (2011). Personalinhyrning - att balansera samarbete och konkurrens. I Arbetets marknad : Arbetsmarknadens nya organisering. Stockholm : Liber. S. 105-129.

Olofsdotter, G. (2011). "The other woman" : Constructing needs in a training project for immigrant and disabled women. I Normalization and "Outsiderhood" : Feminist Readings of A Neoliberal Welfare State. Bentham eBooks (Rethinking Research and Professional Practices in Terms of Relationality, Subjectivity and Power). S. 39-48.  

Olofsdotter, G. (2009). Arbetsliv och familjeliv. Personaluthyrning som möjlighet eller hinder. I Arbetslivsforskning och hållbarhet : Empiriska illustrationer och framtidsvisioner. Växjö : Växjö Universitet (Arbetsliv i omvandling). S. 82-99.

Olofsdotter, G. (2004). Att vara anställd i bemanningsföretag. I Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. S. 169-181.

Olofsdotter, G. (2004). Bemanningsföretag - en möjlighet för vem?. I Företagande och gemenskap : små företags kultur, samverkan och konkurrens. Stockholm : Arbetslivsintitutet (Arbetsliv i omvandling). S. 149-168.

Konferensbidrag

Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. & Andresen, E. (2018). 70 is the new 20 : Positive ageing discourses in congregate housing. I Proceedings.

Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2018). ”Our culture can be described as ‘Management by excel’” : Challenging inequality in the forestry industry. Paper presented at the 9th Nordic Working Life Conference: Creating a sustainable future of work in the Nordic countries, Oslo, 13-15 juni, 2018

Zampoukos, K. , Knutsen, H. M. , Bjerga Kiil, M. & Olofsdotter, G. (2017). Swedish temp nurses and agency warehouse workers in Norway : Negotiating and strategizing the spatiotemporalities of the migrant worker. Paper presented at the Nordic Geographers Meeting (NGM), 18-21 of June, 2017 in Stockholm

Underthun, A. , Olofsdotter, G. , Zampoukos, K. & Jordhus-Lier, D. (2015). Core-periphery relations and organizational commitment among agency workers and permanent employees in client workplaces : Case studies from the warehouse sector in the Oslo area. Paper presented at the WORK 2015 - New Meanings of Work. Turku Centre of Labour Studies, University of Turku

Olofsdotter, G. & Rasmusson, M. (2014). Gender (in)equality contested: Precarious work in a project based organization.. Paper presented at the The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, June 11-13, 2014

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). A female problem in welfare policy? : Gender mainstreaming in neoliberal times. Paper presented at the ESA 11th conference; Crisis, critique and change; 28th to 31st August 2013; Torino, Italy

Olofsdotter, G. (2010). Individanpassad arbetstidsflexibilitet - Realitet eller utopi vid personalinhyrning?.

Olofsdotter, G. (2009). Organisering av utbildningsprojekt för kvinnor - svårigheter, möjligheter och konsekvenser : FGV Genusforskarkonferens, Torpshammar, Sverige.

Olofsdotter, G. (2009). Personalinhyrning - från tillfällig bemanningslösning till permanent samarbetspartner : Konferens: Arbetet i människors liv. Göteborg, maj 2009.

Olofsdotter, G. (2009). Work/life balance - Possibilities and difficulties for Temporary Agency Workers in Sweden : 27th International Labour Process Conference "Work matters" in Edinburgh, april, 2009.

Olofsdotter, G. (2008). Arbetsliv och familjeliv. Personaluthyrning som möjlighet eller hinder : Paper presented at Hållbart arbetsliv och/eller lönsamhet. Växjö, maj 2008.

Olofsdotter, G. , Augustsson, G. & Wolvén, L. (2008). The management of temporary agency workers in Swedish Interorganisational settings. I Conferens Proceedings - 13th International ITA Workshop. Krakow, Polen.

Olofsdotter, G. (2006). Flexibilitet - frihet eller tvång? Vinnare och förlorare i personaluthyrningens spår. : Paper till Nordic Sociological Conference 18-20 augusti i Åbo 2006..

Olofsdotter, G. & Augustsson, G. (2006). Se oss inte som outsiders! Mentalt gränsarbete bland inhyrda bemanningskonsulter : Nordiska Sociologikonferensen, Åbo, Finland.

Olofsdotter, G. (2004). Organisatorisk tillhörighet bland arbetslivets nomader : Nordiska Sociologikongressen, Malmö.

Manuskript

Olofsdotter, G. & Augustsson, G. Temporary agency workers´ social surfing : Switching between stranger and outsider.

Rapporter

Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Klockmo, C. , Olofsdotter, G. & Sjöberg, I. (2021). Att komma närmare men inte nära nog? : Om att synliggöra arbetsförmågor inom osynliggörande system. Sundsvall : Mid Sweden University  

Olofsdotter, G. , Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Haj Brade, L. , Nyhlén, S. & Skott, S. (2020). "Att planera ett träd och låta det växa" - om arbete med jämställdhet och mångfald i SCA Skog AB. Sundsvall : Mid Sweden University  

Bolin, M. , Olofsdotter, G. & Jonsson, F. (2019). Heltid som norm -  en arbetstidsmodell för hållbara arbetsvillkor inom välfärdssektorn?. Sundsvall :  

Ek, Å. & Olofsdotter, G. (2017). Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2017:4).    

Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2017). Jämställdhetskartläggning SCA Skog AB. Sundsvall :

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Att lyfta blicken : Genus, jämställdhet och arbetsmiljöarbete. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Giritli Nygren, K. , Larsson, M. & Olofsdotter, G. (2011). Gamla mönster och nya utmaningar : Kartläggning av kvinnors och mäns livs- och arbetsvillkor i Jämtlands och Västernorrlands Län. Sundsvall : Länsstyrelsen Västernorrland (Länsstyrelsen Västernorrland ).  

Olofsdotter, G. (2005). LISA, Livsrum i samhället : Utvärdering av ett utbildningsprojekt för invandrade kvinnor och funktionshindrade kvinnor. Stockholm : Socialstyrelsen

Nordlander, G. (2002). Att sprida ringar på vattnet : Utvärdering av projektet Regionalt resurscentrum för integration, mångfald och demokrati i Härnösand. Härnösand : IUM (Rapportserien Synpunkt 2002:5).

Samlingsverk (redaktör)

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Olofsdotter, G. (ed.) & Bolin, M. (ed.) (2015). Sprickor, öppningar och krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 8).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21