Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Skolsamverkan & Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)
  • Ansvarsområde: Uppdragsutbildningar- skola, ULF (praktiknära skolforskning), Juridikkurs rektorsprogrammet, nätverk för rektorer i vuxenutbildning
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428195
  • E-postadress: anna.ostlin-brismark@miun.se
  • Rumsnummer: F 313
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor; •Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen •Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat •Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete •Kompetensutveckling Vi som arbetar på Samverkansavdelningen och framförallt med det Regionala Utvecklingsnätverket RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser. RUN är ett regionalt forum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning. Därtill är RUN också en arena för motsvarande samordning, utveckling och forskningsanknytning för kompetensutveckling av parternas personal. Det är Mittuniversitetets och kommunernas gemensamma ansvar att organisera, upprätthålla och utveckla ett väl fungerande regionalt forsknings och utbildningsnätverk. Det ska bygga på ett nära och förtroende fullt samarbete.

Sidan uppdaterades 2023-09-21