Olivia Ekman

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Publiceringsstöd, EndNote, DiVA, Diver, systematisk litteratursökning
  • Avdelning: (BIB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428015
  • E-postadress: olivia.ekman@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Licentiatavhandlingar

Ekman, O. (2016). Att släcka ljungeldar : Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840-1930. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2016

Sidan uppdaterades 2023-03-01