Patrik Johansson

Systemutvecklare|Systems Developer

  • Tjänstetitel: Systemutvecklare
  • Ansvarsområde: Zoom
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428321
  • E-postadress: patrik.johansson@miun.se
  • Rumsnummer: A333
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2021-11-24