Patrik Lundell

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lundell, P. (2016). The Rationality of the Benevolent Ones : A Swedish case of far right-wing objectivity ideal and media criticism around the Second World War. Media History, , ss. 1-15.  

Lundell, P. (2013). Mediehistoria i Lund. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, : 1, ss. 12-14.

Lundell, P. (2013). Om biografiska samlingsverk 1700-1850. Personhistorisk Tidskrift, : 2, ss. 207-219.

Lundell, P. (2010). Participation, representation and media system : Habermasian paths to the past. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, : 2, ss. 435-447.  

Lundell, P. (2008). The medium is the message : The media history of the press. Media History, vol. 16: 1, ss. 1-16.  

Lundell, P. (2005). Presspropaganda : Ett försummat forskningsfält. Presshistorisk årsbok, vol. 22, ss. 163-174.

Lundell, P. (2004). Den enväldige publicisten. Populär historia, : 1, ss. 70-71.

Lundell, P. (2004). En grav missuppfattning?. Nordicom Information, : 1, ss. 81-82.

Lundell, P. (2001). Nykterheten i provinsen : Nykterhetsföreningar och press i Östergötland vid 1800-talets mitt. Spiritus, vol. 3, ss. 1-26.

Lundell, P. (1998). Om en lärobok i kristendomen. Biblis,

Lundell, P. (1998). Till konstruktionen av Östergyllen : Bilden av Östergötland i reseskildringar från upplysningen och romantiken. RIG, vol. 81, ss. 1-15.

Lundell, P. (1997). Om boktrycket i provinsen : Linköpings stift 1740–1829 sett genom Luckan. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen, vol. 84, ss. 15-29.

Lundell, P. (1997). Upplysningen i provinsen : Om läroståndet i Linköping på 1790-talet. Scandia, vol. 63: 1, ss. 47-76.

Böcker

Lundell, P. (2013). Attentatet mot Hiertas minne : Studier i den svenska pressens mediehistoria. Stockholm : Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv ).  

Jarlbrink, J. & Lundell, P. (2012). Från pressarkivet 1800-1899 : En källsamling. Stockholm : Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv 21).  

Doktorsavhandlingar

Lundell, P. (2002). Pressen i provinsen : Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850. Diss. Lund : Nordic Academic Press, 2002

Kapitel i böcker, del av antologier

Lundell, P. , Forslid, T. , Ohlsson, A. & Olsson, T. (2017). Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani : En inledning. I Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehisotriskt arkiv). S. 9-28.    

Lundell, P. , Björkman, M. & Widmalm, S. (2016). De intellektuellas förräderi?. I De intellektuellas förräderi? : Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket. Lund : Arkiv förlag & tidskrift.

Lundell, P. (2016). De välvilligas rationalitet : Objektivitetsideal och mediekritik inom Riksföreningen Sverige-Tyskland 1938-1958. I De intellektuellas förräderi? : Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket. Lund : Arkiv förlag & tidskrift.

Lundell, P. (2014). Historiska vägar i offentlighetsteorin. I Mediehistoriska vändningar. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv). S. 175-190.  

Lundell, P. (2014). Inledning. I Återkopplingar. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv). S. 9-30.  

Lundell, P. , Cronqvist, M. & Jarlbrink, J. (2014). Inledning. I Mediehistoriska vändningar. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv). S. 5-18.  

Lundell, P. (2012). Legitimacy through responsibility : Neutrality as a resource in the International Press Visit to Sweden in 1923. I Neutrality in twentieth-century Europe : Intersections of science, culture, and politics after the First World War. New York : Routledge (Routledge studies in cultural history).

Lundell, P. (2011). From enlightened participation to liberal professionalism : On the historiography of the press as a resource for legitimacy. I History of participatory media : Politics and publics, 1750–2000. New York : Routledge (Routledge studies in cultural history). S. 10-19.

Lundell, P. (2011). Så förhandlades bilden av "tredje statsmakten" fram : Om "pressens" legitimitets- och mediehistoria. I Sprickorna i muren. Stockholm : Stiftelsen Institutet för mediestudier.

Harvard, J. & Lundell, P. (2010). 1800-talets medier: System, landskap, nätverk. I 1800-talets mediesystem. Stockholm : Kungl. biblioteket (Mediehistoriskt arkiv). S. 7-25.

Lundell, P. (2010). Nykterhetsfrågans mediala förutsättningar och karaktär. I 1800-talets mediesystem. Stockholm : Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv). S. 85-100.  

Lundell, P. (2010). Regional aesthetics in transition : Ideology, infrastructure, and history. I Regional aesthetics : Locating Swedish media. Stockholm : Kungliga bibliotektet (Mediehistoriskt arkiv). S. 229-241.  

Lundell, P. (2009). Long live the King! Long live the press! : The monarchy and the legitimacy of the press. I Media and monarchy in Sweden. Göteborg : Nordicom.

Lundell, P. & Jönsson, M. (2009). Media and Monarchy : An Introduction. I Media and monarchy in Sweden. Göteborg : Nordicom.

Jülich, S. , Lundell, P. & Snickars, P. (2008). Mediernas kulturhistoria : En inledning. I Mediernas kulturhistoria. Stockholm : Statens ljud- och bildarkiv (Mediehistoriskt arkiv).    

Lundell, P. (2008). Pressen. I Signums svenska kulturhistoria : Karljohantiden. Stockholm : Signum. S. 49-69.

Lundell, P. (2007). Anteckningar kring en staty och en bredare presshistoria. I Där och då, här och nu : Festskrift till Ingemar Oscarsson. Lund : Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Lundell, P. (2007). Monument av brons och papper. I Bokhistorier : Studier tillägnade Per S. Ridderstad. Stockholm : Signum.

Lundell, P. (2006). Ett vanställd och vanställande medium : Om makten över pressen – och över föreställningarna om den. I Det vanställda ordet : Om den svåra konsten att värna sin integritet. Stockholm : Carlsson Bokförlag.

Lundell, P. (2006). Pressen är budskapet : Journalistkongressen och den svenska pressens legitimitetssträvanden. I 1897 : Mediehistorier kring Stockholmsutställningen. Stockholm : Statens ljud- och bildarkiv (Mediehistoriskt arkiv).    

Lundell, P. (2005). Det goda samhällets tjänare iscensatt : Kring en pressutställning 1945. I Frigörare? : Moderna svenska samhällsdrömmar. Stockholm : Carlsson Bokförlag.

Samlingsverk (redaktör)

Lundell, P. (ed.) , Forslid, T. (ed.) , Ohlsson, A. (ed.) & Olsson, T. (ed.) (2017). Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv 35).    

Lundell, P. (ed.) , Björkman, M. (ed.) & Widmalm, S. (ed.) (2016). De intellektuellas förräderi? : Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket. Lund : Arkiv förlag & tidskrift

Lundell, P. (ed.) , Cronqvist, M. (ed.) & Jarlbrink, J. (ed.) (2014). Mediehistoriska vändningar. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv 25).  

Cronqvist, M. (ed.) , Lundell, P. (ed.) & Snickars, P. (ed.) (2014). Återkopplingar. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv 28).  

Lundell, P. (ed.) (2013). Vetenskapssocieteten i Lund : Årsbok 2013. Lund : Vetenskapssocieteten i Lund (Vetenskapssocietetens i Lund årsbok ).  

Lundell, P. (ed.) (2012). Vetenskapssocieteten i Lund : Årsbok 2012. Lund : Vetenskapssocieteten i Lund (Vetenskapssocietetens i Lund årsbok ).  

Lundell, P. (ed.) (2011). Vetenskapssocieteten i Lund : Årsbok 2011. Lund : Vetenskapssocieteten i Lund (Vetenskapssocietetens i Lund årsbok ).  

Harvard, J. (ed.) & Lundell, P. (ed.) (2010). 1800-talets mediesystem. Stockholm : Kungl. biblioteket (Mediehistoriskt arkiv 16).    

Lundell, P. (ed.) & Jönsson, M. (ed.) (2009). Media and Monarchy in Sweden. Göteborg : Nordicom

Lundell, P. (ed.) , Jülich, S. (ed.) & Snickars, P. (ed.) (2008). Mediernas kulturhistoria. Stockholm : Statens ljud- och bildarkiv (Mediehistoriskt arkiv 8).