Per Becker

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Annan titel: Docent i Risk och Säkerhet vid Lunds universitet
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: Per.Becker@miun.se
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre

Doktorand i sociologi vid Mittuniversitetet
Docent i risk och säkerhet vid Lunds universitet

Bakgrund

Jag har kombinerat forskning med en karriär i humanitärt bistånd och internationellt utvecklingssamarbete med fokus på katastrofriskreducering och klimatanpassning. Jag började min karriär inom den privata sektorn och räddningstjänsten i Norden. År 2000 började jag arbeta för Räddningsverket, en svensk statlig myndighet som delvis arbetade med humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd, och som sedan 2008 är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter olika positioner inom Räddningsverket, blev jag utsedd till chef för Enheten för kapacitetsutveckling och återuppbyggnad, vilket jag var tills jag vände tillbaka till den akademiska världen 2007.

Jag är fortfarande involverad som fältpersonal för MSB och har varit delegat för Röda Korset sedan 2005. Jag arbetar regelbundet för internationella organisationer, främst på kortare uppdrag men även på längre fältposteringar. Senast som Risk Reduction and Preparedness Specialist för UNICEF i södra Stilla havet och som Regional Disaster Risk Management Coordinator för IFRC i Dakar. Jag har erfarenhet av att arbeta i Sverige, Fiji, Storbritannien, Kiribati, Senegal, Salomonöarna, Tanzania, Tuvalu, Botswana, Sydafrika, Namibia, Moçambique, Sierra Leone, Vanuatu, Pakistan, Sri Lanka, Tadzjikistan, Tchad, El Salvador, Estland , Lettland, Litauen, Norge, med besök på många andra ställen.

Forskningsområden

Mina forskningsintressen fokuserar på samspelet mellan den fysiska miljön, social organisation och socialt beteende i förhållande till samhällets säkerhet och hållbarhet. Speciellt på frågor om risk och sårbarhet, om vad som gör samhället resilient mot störningar och katastrofer, och på kapacitetsutveckling som en avsiktlig process för att öka sådan resiliens.

Extra kontaktinformation

Tel: 046-2221728
Personlig sida Lunds universitet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Becker, P. (2020). Fragmentation, commodification and responsibilisation in the governing of flood risk mitigation in Sweden. Environment and Planning C,    

Becker, P. (2018). Dependence, trust, and influence of external actors on municipal urban flood risk mitigation : The case of Lomma Municipality, Sweden. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 31, ss. 1004-1012.