Per-Erik Östling

Intendent|Facilities Officer

  • Tjänstetitel: Intendent
  • Ansvarsområde: vaktmästeri Östersund
  • Avdelning: Avdelningen för infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: 010-142 82 43
  • E-postadress: per-erik.ostling@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 8
  • Rumsnummer: G2313
  • Ort: Östersund

Extra kontaktinformation

Miunkortet