Per-Erik Östling

Intendent|Facilities Officer

  • Tjänstetitel: Intendent
  • Annan titel: Projektledare
  • Ansvarsområde: vaktmästeri Östersund
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428243
  • E-postadress: per-erik.ostling@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 8
  • Rumsnummer: G2313
  • Ort: Östersund

Extra kontaktinformation

Miunkortet

Sidan uppdaterades 2022-08-17