Per Mattsson

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428825
  • E-postadress: per.mattsson@miun.se
  • Rumsnummer: J404
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Mattsson, P. (2002). Mobila redaktioner. I Nyheter 2020 - rapport 2 : dagens medieföretag - morgondagens affärsidé. Sundsvall : Mitthögskolan, FSCN (Rapportserie FSCN) (FSCN-rapport). S. 129-138.