Per Mattsson

Spara favorit

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Mattsson, P. (2002). Mobila redaktioner. I Nyheter 2020 - rapport 2 : dagens medieföretag - morgondagens affärsidé. Sundsvall : Mitthögskolan, FSCN (Rapportserie FSCN) (FSCN-rapport). S. 129-138.