Per Skoglund

Per Skoglund

Forskningsingenjör|Research Engineer

  • Tjänstetitel: Forskningsingenjör
  • Akademisk titel: Forskningsingenjör
  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • Telefon arbete: 010-142 86 60
  • E-postadress: per.skoglund@miun.se
  • Rumsnummer: Q286f
  • Forskningscentra: Sports Tech Research Centre
  • Ämnen: Maskinteknik, Teknik

Bakgrund

Jag är forskningsingenjör på Sports Tech Research Centre och jobbar där med att stödja forskarna och underhålla laboratorierna. 2016 tog jag min masterexamen i maskinteknik vid Mittuniversitetet där fokuset låg på applicering av additiv tillverkning inom ortopedteknik.

Forskningsområden

Additiv tillverkning,

Undervisning

Tillämpad mätteknik MT083G
Datorstödd modellering MT063G
Maskinelement MT079G
Tillverkningsmetoder MT065G

Övrigt

Utbildningar: EOS: Certifierad operatör på P110 system ARCAM: Level 1 Applikation på Arcam EBM system Level 2 Applikation på Arcam EBM system Level 3 Applikation på Arcam EBM system ITC: Introduktion till termografi

Forskningsprojekt

Pågående

BioChange

Cold start

Avslutade

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Botero Vega, C. A. , Ramsperger, M. , Selte, A. , Åsvik, K. , Koptioug, A. , Skoglund, P. , Roos, S. , Rännar, L. & et al. (2020). Additive Manufacturing of a Cold-Work Tool Steel using Electron Beam Melting. Steel Research International, vol. 19: 5, ss. 1-6.  

Lintzén, N. , Danvind, J. , Melin Söderström, E. , Nilsson, K. & Skoglund, P. (2019). Laboratory Investigation of Different Insulating Materials Used for Snow Storage. Journal of cold regions engineering, vol. 33: 4  

Chudinova, E. , Surmeneva, M. , Koptyug, A. , Selezneva, I. , Skoglund, P. , Syrtanov, M. & Surmenev, R. (2017). In Vitro Assessment of Hydroxyapatite Coating on the Surface of Additive Manufactured Ti6Al4V Scaffolds. Materials Science Forum, vol. 879, ss. 2444-2449.  

Konferensbidrag

Botero Vega, C. A. , Jiménez-Piqué, E. , Roos, S. , Skoglund, P. , Koptioug, A. , Rännar, L. & Bäckström, M. (2018). Nanoindentation: a suitable tool in metal Additive Manufacturing. Paper presented at the Materials Science & Technology, MS&T 2018, October 14-18, Columbus, USA

Skoglund, P. , Botero Vega, C. A. , Koptioug, A. , Rännar, L. & Bäckström, M. (2018). Possibility of the “cold start” of the build in Electron Beam Melting. Paper presented at the Materials Science & Technology, MS&T 2018, October 14-18, Columbus, USA

Chudinova, E. , Surmeneva, M. , Koptioug, A. , Skoglund, P. & Surmenev, R. (2016). Additive manufactured Ti6Al4V scaffolds with the RF-magnetron sputter deposited hydroxyapatite coating. I Journal of Physics: Conference Series.    

Surmenev, R. , Surmeneva, M. , Chudinova, E. , Koptioug, A. , Melnikova, E. , Skoglund, P. , Prymak, O. , Epple, M. & et al. (2016). Surface modification of additive manufactured titanium with CaP, Ag nanoparticles and ultrathin HA coating. I Proceedings BIOMAH-2016.

Andersson, F. , Skoglund, P. , Viktorsson, J. & Ainegren, M. (2015). A Portable Douglas Bag System. I Congress Proceedings : ICSNS 2015.. S. 59-

Chudinova, E. , Surmeneva, M. , Koptyug, A. , Skoglund, P. , Sharanova, A. , Loza, K. , Epple, M. & Surmenev, R. (2015). Hydroxyapatite coating and silver nanoparticles assemblies on additively manufactured Ti6Al4V scaffolds. Paper presented at the Local conference, Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia  

Skoglund, P. , Lund Ohlsson, M. & Danvind, J. (2013). Lower Leg Prosthesis for Cross-Country Skiing Classical Technique. Paper presented at the International Paralympic Committee VISTA2013 Scientific Conference, Bonn, 2013, Equipment & Technology in Paralympic Sports