Preschilla Helin Johansson

Spara favorit

Övrigt

Särskilda ansvarsområden inom biblioteket:

Ekonomihandläggare
Projektstöd

Lika villkorsombud bibliotek och förvaltning/kanslier

Ingår i universitetsövergripande Servicecenter.