Alexander Ryan

Doktorand|Doctoral Student

Forskning och personlig information

Mitt namn är Alexander Ryan och jag doktorerar i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Jag tog min masterexamen i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet våren 2016.

Bakgrund

Jag är uppväxt i Luleå och har ett stort basketintresse. Jag har spelat basket organiserat i någon form sedan de yngre åren.

Forskningsområden

Jag forskar om opinioner, väljarbeteende och politiska partier. Framför allt relationen mellan väljare och partier.

Forskning

Min avhandling handlar om politisk polarisering. Både komparativt i framför allt Europa och när det kommer till mer specifika fall.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bäck, H. , Carroll, R. , Renström, E. & Ryan, A. (2023). Elite communication and affective polarization among voters. Electoral Studies, vol. 84  

Ryan, A. (2023). Exploring differences in affective polarization between the Nordic countries. Scandinavian Political Studies, vol. 46: 1-2, ss. 52-74.  

Ryan, A. (2022). How negative out-party affect influenced public attitudes about the coronavirus crisis in Norway. Frontiers in Political Science, vol. 4  

Reiljan, A. & Ryan, A. (2021). Ideological Tripolarization, Partisan Tribalism and Institutional Trust : The Foundations of Affective Polarization in the Swedish Multiparty System. Scandinavian Political Studies, vol. 44: 2, ss. 195-219.  

Doktorsavhandlingar

Ryan, A. (2023). How partisan emotions and negativity shape our politics : examining affective polarization in the Nordic region. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 387)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Ryan, A. & Reiljan, A. (2018). Åsikts- och känslomässig polarisering 1985–2014. I Folkets främsta företrädare. Göteborg : Göteborgs universitet: Förvaltningshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen. S. 129-150.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21