Ragnar Löfstedt

Gästforskare|Visiting Researcher

  • Tjänstetitel: Gästforskare
  • Akademisk titel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: ragnar.lofstedt@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre

Ragnar Löfstedt är professor i risk management och föreståndare för King’s Centre for Risk Management vid King's College London, Storbritannien. Han är även gästprofessor vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Ragnar Löfstedt är en av världens mest framstående forskare inom riskkommunikation och riskhantering. Vid Mittuniversitetet är han verksam inom Risk and Crisis Research Centre (RCR).

Övrigt

Läs mer om Ragnar Löfstedt på King's College London's webbplats.