Rebecca Klingvall Ek

Spara favorit

Bakgrund

Rebecca Klingvall Ek försvarade sin Liceavhandling "Surface properties of implants manufactured using electron beam melting" under 2016. Klingvall Ek tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Lunds Tekniska Högskola, med inriktning i medicinsk teknik med materialvetenskap.

Forskningsområden

Forskningen handlar om Tillverkningsteknik, material- och ytegenskaper av titanimplantat tillverkade med Additiv Tillverkning.

Pågående forskning

Karakterisering av utmattningsegenskaper av EBM-tillverkat titan - brottinitieringar och spricktillväxt från obehandlade ytstrukturer. ("Electron Beam Melting" är en additiv tillverkningsmetod som använder elektroner för att smälta metallpulver till produkter.)

Undervisning

I programmen: Sportteknologi-, och Maskiningenjörsutbildningen, i framförallt materialvetenskap och humanbiologi, och har även haft undervisning för tekniskt basår i fysik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Klingvall Ek, R. , Hong, J. , Thor, A. , Bäckström, M. & Rännar, L. (2017). Micro- to Macroroughness of Additively Manufactured Titanium Implants in Terms of Coagulation and Contact Activation. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, vol. 32: 3, ss. 565-574.  

Ek, R. , Rännar, L. , Bäckström, M. & Carlsson, P. (2016). The Effect of EBM Process Parameters upon Surface Roughness. Rapid prototyping journal, vol. 22: 3, ss. 495-503.  

Konferensbidrag

Klingvall Ek, R. , Bäckström, M. & Rännar, L. (2017). Fatigue properties of Ti-6Al-4V manufactured using electron beam melting. I Euro PM2017 Proceedings. Brussels :

Koptyug, A. , Rännar, L. , Backstrom, M. & Klingvall, R. (2012). Electron Beam Melting : Moving from Macro- to Micro- and Nanoscale. I Materials Science Forum. Switzerland : (Materials Science Forum). S. 532--537.  

Ek, R. , Hong, J. & Dejanovic, S. (2011). Blood coagulation on electron beam melted implant surfaces, implications for bone growth. I Proccedings of EBS 2011. Dublin :  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Klingvall Ek, R. (2016). SURFACE PROPERTIES OF IMPLANTS MANUFACTURED USING ELECTRON BEAM MELTING. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sweden : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University licentiate thesis : 122)