Rikard Karlsson

Spara favorit

Bakgrund

Jag disputerade december 2015 med avhandlingen "Samverkan och sekretess – en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser". Knuten till forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Mina forskningsområden är:
• Förvaltningsrätt
• Offentlighet- och sekretess
• Säkerhetsjuridik

Pågående forskning

Efter avhandlingsarbetet har jag främst intresserat mig för förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess.

Undervisning

Undervisar främst i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt säkerhetsjuridik.

Tidigare programansvarig Förvaltningsjuridiska programmet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, R. (2019). Sekretess för personuppgiftsincidenter : behövs ett starkare sekretesskydd?. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 2, ss. 177-198.

Karlsson, R. (2018). Begränsningar i partsinsynen : HFD:s tolkning av rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 703-723.

Karlsson, R. (2017). Lämplig som väktare? : om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 589-618.

Karlsson, R. (2016). Sekretess inom det civila försvaret : en kartläggning. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 2, ss. 205-232.

Karlsson, R. (2016). Sekretess inom en myndighet : en analys av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 531-551.

Doktorsavhandlingar

Karlsson, R. (2015). Samverkan och sekretess : en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2015 (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet : 33)

Konferensbidrag

Karlsson, R. (2018). Sekretess och molntjänster : den offentliga förvaltningens digitalisering. Paper presented at the Unit 4 AB, Gustav III:s boulevard 18, 169 73 Solna

Karlsson, R. (2017). Sekretess för konsumentvägledare. Paper presented at the Konsumentdagarna 2017, Södra berget Sundsvall, 2017-05-17

Karlsson, R. (2017). Sekretess inom det civila försvaret. Paper presented at the Post- och telestyrelsen (PTS), Valhallavägen 117 Stockholm, 2017-01-23.

Karlsson, R. (2016). Samverkan och sekretess vid krishantering. Paper presented at the Krissamverkan Kronoberg, nätverksmöte i Krissamverkan Kronoberg, Växjö konserthus, 2016-09-08.