Rikard Karlsson

Spara favorit Skriv ut

Bakgrund

Jag disputerade december 2015 med avhandlingen "Samverkan och sekretess – en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser". Knuten till forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Mina forskningsområden är:
• Förvaltningsrätt
• Offentlighet- och sekretess
• Säkerhetsjuridik

Pågående forskning

Efter avhandlingsarbetet har jag främst intresserat mig för förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess.

Undervisning

Undervisar främst i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt säkerhetsjuridik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, R. (2016). Sekretess inom det civila försvaret : en kartläggning. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 2, ss. 205-232.

Karlsson, R. (2016). Sekretess inom en myndighet : en analys av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 531-551.

Doktorsavhandlingar

Karlsson, R. (2015). Samverkan och sekretess : en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2015 (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet : 33)