Ronny Asp

Spara favorit

Registrator på STUA, Sundsvall.

Bakgrund

Driver i dagsläget tillsammans med arkivarien ett projekt om digitalisering av diariet och dess arbetsprocesser. Projektet genomförs stegvis under 2017-2018 och tanken är att digitaliseringen ska vara helt klar den 1 januari 2019.

Systemansvarig för W3D3.

Har tidigare arbetat administrativt i 6 år på Polismyndigheten, varav 3,5 år som registrator.

Övrigt

Rent allmänt är jag mycket intresserad av allt som har med friluftsliv att göra och i synnerhet utförsåkning och vandring.