Ronny Asp

Registrator|Registrar

  • Tjänstetitel: Registrator
  • Ansvarsområde: Diariet
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428298
  • E-postadress: ronny.asp@miun.se
  • Rumsnummer: AÖ208
  • Ort: Sundsvall

Registrator på ULS, Sundsvall.

Bakgrund

Arbetade tillsammans med arkivarien under 2017-2018 i ett projekt gällande digitalisering av registraturen och dess arbetsprocesser och den 1 januari 2019 var digitaliseringen genomförd.

Systemansvarig för W3D3.

Har tidigare arbetat administrativt i 6 år på Polismyndigheten, varav 3,5 år som registrator.

Övrigt

Rent allmänt är jag mycket intresserad av allt som har med friluftsliv att göra och i synnerhet utförsåkning och vandring.