Ronny Norén

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • E-postadress: ronny.noren@miun.se
  • Rumsnummer: P2215
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Norén, R. (2013). Ekonomisk aktivitet, omvandling och entreprenörskap. Ekonomiska samfundets tidskrift, vol. 66: 3, ss. 178-186.

Norén, R. (2012). Ett mer konkurrenskraftigt och stabilt EMU. Ekonomiska samfundets tidskrift, vol. 65: 1, ss. 39-47.

Norén, R. (2011). Towards a more integrated, symmetric and viable EMU. Journal of Policy Modeling, vol. 33: 6, ss. 821-830.  

Norén, R. (2010). Ett mer symmetriskt och integrerat EMU. Ekonomisk debatt, vol. 38: 6, ss. 94-99.  

Norén, R. (2010). Globalisation and intermediate activity : A study of Swedish manufacturing 2000 and 2005. Journal of Policy Modeling, vol. 32: 2, ss. 223-230.  

Norén, R. (2009). Fiscal stability and dynamics in the Eurozone. Journal of Policy Modeling, vol. 31: 1, ss. 51-57.  

Norén, R. (2006). Kina, Sverige och globaliseringen : Några invändningar. Ekonomisk debatt, vol. 34: 4, ss. 87-90.  

Norén, R. (2004). Dismissal of Employees in Swedish Manufacturing. Journal of Policy Modeling, vol. 26: 2, ss. 151-164.  

Norén, R. (2003). Europe´s Lack of Structural Transformation and Necessary Policy Changes of EMU. Journal of Policy Modeling, vol. 25: 6/7, ss. 543-554.  

Norén, R. (1998). Industrial Transformation in the Open Economy : A Multisectoral View. Journal of Policy Modeling, vol. 20: 1, ss. 111-117.  

Norén, R. (1995). Ekonomisk tillväxt utifrån ett strukturellt omvandlingsperspektiv. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, : 2, ss. 55-60.

Norén, R. (1995). Svensk industriell omvandling i ett avvecklingsperspektiv. Ekonomisk debatt, vol. 23: 1, ss. 37-47.

Norén, R. (1991). A Takayama-Judge activity model applied to the analysis of allocation and trade in Sweden. Applied Economics, vol. 23: 7, ss. 1201-1212.

Böcker

Norén, R. (2013). Equilibrium Models in an Applied Framework : Industrial Structure and Transformation.. Heidelberg : Springer (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systens 667).

Doktorsavhandlingar

Norén, R. (1987). Comparative advantages revealed : Experiments with a quadratic programming model of Sweden. Diss. Stockholm : Univ., 1987

Konferensbidrag

Norén, R. (1989). Tillväxt och Strukturomvandling - En resursorienterad analys av Sveriges anpassning till EG. I The Nordic countries and the EEC : papers presented at a workshop in Lund, September 1988. Uppsala :

Manuskript

Norén, R. Industry Dynamics and Restricted Flexibility in Fiscal Policy.

Rapporter

Norén, R. (2010). Equilibrium Modelling of Industrial Structure and Transformation. Östersund : Mittuniversitetet

Norén, R. (2007). Equilibrium Models of Structural Change and Transformation. Sundsvall : Mittuniversitetet

Norén, R. (1999). CGE-modellen : En introduktion: Teori och tillämpning på strukturell anpassning och omvandling. Umeå : Univ. (Umeå economic studies 489).

Norén, R. (1994). Den numeriska allmänna jämviktsmodellen. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:6).

Samlingsverk (redaktör)

Norén, R. (ed.) (1991). Struktur och tillväxt. Stockholm : SNS (Ekonomi under debatt ).