Sabine Gebert-Persson

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Emmoth, A. , Gebert-Persson, S. & Lundberg, H. (2015). Interpartner Legitimacy Effects on Cluster Initiative Formation and Development Processes. European Planning Studies, vol. 23: 5, ss. 892-908.  

Gebert-Persson, S. , Lundberg, H. & Elbe, J. (2014). On the discursive contest of an international M&A relationship development process within financial services. International Business Review, vol. 23: 6, ss. 1064-1073.  

Gidhagen, M. & Gebert Persson, S. (2011). Determinants of digitally instigated insurance relationships. International Journal of Bank Marketing, vol. 29: 7, ss. 517-534.  

Gebert Persson, S. , Lundberg, H. & Andresen, E. (2011). Interpartner legitimacy in Regional Strategic Networks. Industrial Marketing Management, vol. 40: 6, ss. 1024-1031.  

Gebert Persson, S. & Káptalan-Nagy, E. (2009). Understanding legitimacy in a foreign market entry process. International Journal of Business Environment, vol. 2: 4, ss. 452-467.  

Gebert Persson, S. (2008). Etablering av försäkringsverksamhet på utvecklingsmarknader (emerging markets). Nordisk Försäkringstidskrift (NFT), : 3

Konferensbidrag

Gebert-Persson, S. , von Koskull, C. & Bellman, L. (2016). I don’t want to be a burden to my children : a study of older adults’ perceptions of senior housing in Sweden and Finland. Paper presented at the The European Network for Housing Research Conference, June 28-July 1, Belfast, Northern Ireland

Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2012). Going digital or not in insurance relationships?. Paper presented at the 28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference; Goa, India; 9-12 Dec 2012

Emmoth, A. , Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2012). Interpartner legitimacy in a regional strategic network in tourism. Paper presented at the 28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference, 11-15 september 2012, Rome Italy  

Andresen, E. , Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2012). Intra-organizational tensions as drivers for external relationship and network formations. Paper presented at the 28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference; Goa, India; 9-12 Dec 2012

Lundberg, H. , Gebert Persson, S. & Andresen, E. (2011). Taking charge : To improve the intraorganizational position by means of a regionalstrategic network among competitors. Paper presented at the 27th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference

Rapporter

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Bellman, L. , Gebert Persson, S. , Kulander, M. & Lind, H. (2015). Boende för äldre: En studie av 10 kommuner. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan (TRITA-FOB 2015:13).  

Gebert Persson, S. & Bellman, L. (2015). Flyttkedjor och boende på ålderns höst. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:7).  

Gebert Persson, S. , Lundberg, H. & Andresen, E. (2012). Ömsesidig legitimitet i regionala strategiska nätverk. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:3).