Sandra Bergman

Spara favorit

Anställd som doktorand vid MKV inom projektet "Kommunikativt Ledarskap" vid DEMICOM.

Bakgrund

Fil.Kand inom Medie och Kommunikationsvetenskap
Magister inom Kvalitets och ledarskapsutveckling

Forskningsområden

Kommunikativt ledarskap