Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation HUV
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen
  • Telefon arbete: 010-142 82 08
  • E-postadress: sandra.wager@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K438
  • Forskningscentra: ETOUR

Jag jobbar som forskningskommunikatör på turismforskningscentret ETOUR sedan sju år tillbaka. Under en del av denna period (2013-2018) har jag även varit "uthyrd" till Naturvårdsverket och ansvarat för all den samlade kommunikationen inom ramen för deras forskningssatsning Storslagen fjällmiljö. Den satsningen är nu avslutad och en kommunikationsrapport finns att hitta under publikationer.

Jag jobbar också som fakultetskommunikatör och är kontaktperson till institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT). Jag ger också kommunikationsstöd till dekanen/ledningen vid HUV-fakulteten.

Bakgrund

Jag är diplomerad journalist från Poppius journalisthögskola i Stockholm samt har en filosofie kandidat från Internationella medieprogrammet i Örebro. Under min utbildning gjorde jag även en utbytestermin på Aristotle University of Thessaloniki och vid sidan av jobbet har jag läst psykologikurser.

Tidigare har jag jobbat som lokaltidningsreporter, men efter min kommunikationsutbildning fick jag en anställning på Kommunikationsavdelningen här på Mittuniversitetet. Då jobbade jag först med projektledning och marknadsföring inom internationell studentrekrytering.

Publikationer

Rapporter

Wåger, S. & Wall-Reinius, S. (2018). Sammanhållen kommunikation för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö.