Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation HUV
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428208
  • E-postadress: sandra.wager@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K438
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: ETOUR

Jag jobbar som forskningskommunikatör på turismforskningscentret ETOUR (sedan åtta år tillbaka) och är också kommunikationsansvarig i forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors.

Mellan 2013-2018 var jag "uthyrd" till Naturvårdsverket, där jag ansvarade för all den samlade kommunikationen inom ramen för deras forskningssatsning Storslagen fjällmiljö. Den satsningen är nu avslutad och en kommunikationsrapport finns att hitta under publikationer.

Jag jobbar också som fakultetskommunikatör på en viss procent och är kontaktperson till institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT).

Bakgrund

Jag är diplomerad journalist från Poppius journalisthögskola i Stockholm samt har en filosofie kandidat från Internationella medieprogrammet i Örebro. Under min utbildning gjorde jag även en utbytestermin på Aristotle University of Thessaloniki och vid sidan av jobbet har jag läst psykologikurser.

Tidigare har jag jobbat som lokaltidningsreporter, men efter min kommunikationsutbildning fick jag en anställning på Kommunikationsavdelningen här på Mittuniversitetet. Då jobbade jag först med projektledning och marknadsföring inom internationell studentrekrytering. Under en period var jag även samordnade för forskningskommunikation vid universitetet.

Forskningsprojekt

Pågående

Mistra Sport & Outdoors

Publikationer

Rapporter

Wåger, S. & Wall-Reinius, S. (2018). Sammanhållen kommunikation för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö.