Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428208
  • E-postadress: sandra.wager@miun.se
  • Rumsnummer: A304c
  • Forskningscentra: ETOUR

Nuvarande uppdrag

- Kommunikationsansvarig i forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, 75 %
- Forskningskommunikatör på turismforskningscentret ETOUR, 25 %

Bakgrund

- Diplomerad projektledare, Academic House i Stockholm
- Kandidat, Internationella medieprogrammet vid Örebro universitet
- Diplomerad journalist, Poppius journalistskola i Stockholm

Har även läst första året på Socionomprogrammet vid Mittuniversitet samt A och B-kurser i psykologi. Av rent intresse.

Forskningsprojekt

Pågående

Mistra Sport & Outdoors

Publikationer

Rapporter

Wåger, S. & Wall-Reinius, S. (2018). Sammanhållen kommunikation för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö.  

Sidan uppdaterades 2022-11-18