Sanna Vikberg

Forskningsassistent|Research Assistant

  • Tjänstetitel: Forskningsassistent
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428922
  • E-postadress: sanna.vikberg@miun.se
  • Besöksadress: Nationellt vintersportcentrum Campus Östersund, Hus D
  • Rumsnummer: D311
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum
  • Anställd vid ämnet: Idrottsvetenskap

Bakgrund

Med en bakgrund som fysioterapeut och master inom idrottsmedicin är ett stort intresse hos mig kroppen och framförallt rörelseapparaten och dess funktioner och nedsättningar. Jag har även ett brinnande intresse för generell fysisk aktivitet och att bidra till en mer hälsosam värld, där ökad fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor är av stor vikt.

Jag har varit med i forskningsprojekt riktat mot äldre där vi tittade specifikt på styrketräning för personer med låg muskelmassa, samt även upplevelsen av ett digitalt träningsprogram.

Forskningsområden

Physical activity
Public health
Ageing
Intellectual disabilities

Forskning

Fysisk aktivitet för personer med intelektuella funkstionsnedsättningar. Ett nystartat forskningsprojekt där vi ska genom en interventionsstudie undersöka fysisk aktivitet samt upplevesen av denna hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Undervisning

Science and practice in ski sports
Kinesiology

Övrigt

Publikationer: Vikberg S et al. Effects of Resistance Training on Functional Strength and Muscle Mass in 70-Year-Old Individuals With Pre-sarcopenia: A Randomized Controlled Trial. J Am Med Dir Assoc. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.09.011

Forskningsprojekt

Pågående

Parasport och inkluderande träning

Publikationer

Konferensbidrag

Vikberg, S. , Hölltä, J. , Zingmark, M. , Flygare Wallén, E. , Hansen, E. , Nordström, A. & Lund Ohlsson, M. (2021). Adapted internet-based training program improves exercise accessibility for people with intellectual disabilities. Paper presented at the The 28th International Conference on Health Promotion in Hospitals and Health Services, 12 october 2021, [DIGITAL], Paris France.

Sidan uppdaterades 2022-03-10