Sara Alemir

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427815
  • E-postadress: sara.alemir@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre, Forum för Genusvetenskap
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Bakgrund

Master i sociologi och social studies of gender, Lunds Universitet

Forskningsområden

Risk, genus och globalisering
Intersektionell metod och forskning

Undervisning

Sociologi A, Ledarskaps och organisationsutveckling
Samhällskunskap B: Globalisering och internationella relationer och samhällskunskapsdidaktik
Sociologi A
Handledning av uppsatser på B-nivå
Sociologi A, Intersektionella perspektiv på migration och risk
Sociologi B, Riskkommunikation och samhällets beredskap
Sociologi B, Organisation och välfärd
Sociologi A, Ledarskap och organisationsteori

Övrigt

Boende, integration och arbete

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Alemir, S. , Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2023). EPA (aka A-Traktor) Girl Greasers in Sweden : Girlhood in Motion?. Young - Nordic Journal of Youth Research, vol. 31: 1, ss. 73-86.  

Konferensbidrag

Alemir, S. (2022). Gender, intersectionality and risk along Mexico´s la ruta migrante : Southernizing Risk Research. Paper presented at the Society for Risk Analysis – Europe 30th Annual Conference, Novi Sad, Serbia, [DIGITAL], June 12-15, 2022.

Sidan uppdaterades 2022-06-21