Sara de Wahl

Sara de Wahl

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428441
  • E-postadress: sara.dewahl@miun.se
  • Rumsnummer: L320d
  • Ort: Sundsvall

Handläggare på Schemafunktionen