Sara Jonsson

Tentamenssamordnare

  • Tjänstetitel: Tentamenssamordnare
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428664
  • E-postadress: sara.jonsson@miun.se
  • Rumsnummer: N306
  • Ort: Sundsvall

Forskningsprojekt

Avslutade

Inspera 2021