Siv Fahlgren

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landen, A. (2016). Resisting 'overing'- Teaching and researching Gender studies in Sweden. Women's Studies International Forum, vol. 54, ss. 119-128.  

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. , Granberg, M. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2015). Having Your Cake and Eating It? : The “Painful Cake” Incident of 2012 Examined. Konsthistorisk Tidskrift, vol. 84: 1, ss. 55-70.  

Giritly Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2015). (Re)assembling the ‘Normal’ in Neoliberal Policy Discourses : Tracing Gender Relations in the Age of Risk. Nordic Journal of Social Research, vol. 6, ss. 24-43.    

Fahlgren, S. & Sjöstedt Landén, A. (2014). När genusforskningen blir ett hot mot jämställdheten : En diskursanalys av en debattartikel. Tidskrift för Genusvetenskap, : 1, ss. 7-26.

Fahlgren, S. (2013). The Paradox of a Gender-Balanced Workforce : The Discursive Construction of Gender Among Swedish Social Workers. Affilia, vol. 28: 1, ss. 19-31.  

Fahlgren, S. & Sawyer, L. (2011). The power of positioning : On the normalisation of gender, race/ethnicity, nation and class positions in a Swedish social work textbook. Gender and Education, vol. 23: 5, ss. 535-548.  

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2010). Reading normalised knowledge production from a feminist perspective - a case study. IARTEM e-journal, vol. 3: 1, ss. 18-38.    

Fahlgren, S. (2010). Är Lisbeth Salander ett svar på den feministiska frågan i dagens Sverige?. Provins, vol. 3

Fahlgren, S. (2009). Discourse analysis of a childcare drama. : Or the interfaces between paradoxical discourses of time in the context of social work. Time & Society, vol. 18: 2-3, ss. 208-230.  

Forsberg, B. , Nygren, L. & Fahlgren, S. (2009). Självhjälpsgrupper för personer med smärta : – en nationell kartläggning.. Socionomen, : 3, ss. 66-75.

Hedman, H. , Nygren, L. & Fahlgren, S. (2009). Thai-Swedish Couples in the Daily Press : - Discursive constitutions of "the Other". NORA, vol. 17: 1, ss. 35-48.  

Sandvide, Å. , Fahlgren, S. , Norberg, A. & Saveman, B. (2006). From perpetrator to victim in a violent situation in institutional care for elderly persons : exploring a narrative from one involved care provider.. Nursing Inquiry, vol. 13: 3, ss. 194-202.  

Fahlgren, S. & Edwall, H. (2006). Kulturella könsdiskursers makt : Ett exempel från en utbildningstext.. Nordisk sosialt arbeid, vol. 26: 1, ss. 62-71.

Fahlgren, S. & Sawyer, L. (2005). Maktrelationer och normaliseringsprocesser i välfärdsstaten. Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 26: 2/3, ss. 95-106.

Forsberg, B. , Nygren, L. & Fahlgren, S. (2005). Self-help groups for women with pain : A research review with a gender perspective. International Journal of Self Help & Self Care, vol. 3: 1/2, ss. 133-148.

Fahlgren, S. (2005). The art of living : Or the order of the living room sofa. NORA, vol. 13: 1, ss. 59-66.  

Fahlgren, S. (1999). Makten att forma : Från förvaring till formning. Krut : kritisk utbildningstidskrift, : 4, ss. 68-75.

Böcker

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2016). Utmaningar : feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen. Malmö : Universus Academic Press

Doktorsavhandlingar

Fahlgren, S. (1999). Det sociala livets drama och dess manus. : Diskursanalys, kön och sociala avvikelser.. Diss. Umeå : Institutionen för socialt arbete, Univ, 1999 (Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : 29)

Kapitel i böcker, del av antologier

Fahlgren, S. (2016). Ambivalenta feministiska positioner i en nyliberal akademi. I Ambivalenser och maktordningar : feministiska läsningar av nyliberalism. Makadam Förlag. S. 57-82.

Giritli Nygren, K. & Fahlgren, S. (2016). Historien i bestämd form singularis : en fråga om makt. I Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 11-23.  

Sawyer, L. & Fahlgren, S. (2016). Hur det känns när strukturer kommer under vårt skinn : Analys av en mångfacetterad situation i socialt arbete. I Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Makadam Förlag. S. 110-135.

Fahlgren, S. , Mulinari, D. & Sjöstedt Landén, A. (2016). Inledning : Feministiska läsningar av nyliberalism – begrepp och grepp om samtiden. I Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Makadam Förlag. S. 7-27.

Giritli Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2016). Normalisation meets governmentality : Gender equality reassembled. I Challenging the Myth of Gender Equality in Sweden. London : Policy Press. S. 49-68.  

Söderberg, E. , Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2014). Neoliberalism - A regime of fear?. I Walking beside : Challeging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 106-113.

Fahlgren, S. & Bergman, J. (2013). Analysing the doing of ‘privilege’. On normalization and privileging in relation to the situation for asylum seekers in Sweden.. I Mobilizing gender research. Challenges and strategies. Sundsvall : Forum för genusvetenskap (Forum för genusvetenskaps skriftserie).

Giritli Nygren, K. & Fahlgren, S. (2013). Introduction: Gender research : challenges and strategies. I Mobilizing gender research. Challenges and strategies. Sundsvall : Forum för genusvetenskap (Forum för genusvetenskaps skriftserie). S. 1-20.

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2013). Introduktion: Vilken fråga är Lisbeth Salander ett svar på i dagens Sverige?. I Millenium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 4-9.

Fahlgren, S. (2013). Lisbeth Salander – feministiskt svar eller provokativ fråga?. I Millennium. Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Forum för genusvetenskap (Forum för genusvetenskaps skriftserie).

Fahlgren, S. (2013). Outsiders within’, or the complex meaning of time and place in feminist academic collaborations.. I Mobilizing gender research. Challenges and strategies. Sundsvall : Forum för genusvetenskap (Forum för genusvetenskaps skriftserie). S. 33-46.

Johansson, A. , Söderberg, E. & Fahlgren, S. (2013). The Emotional Politics of Belonging. I The Emotional Politics of Research Collaboration. New York, London : Routledge. S. 99-112.  

Fahlgren, S. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2011). A room of our own :  A collective biography of an exercise in interdisciplinary feminism.. I Normalization and “outsiderhood” : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State.. UAE : Bentham eBooks. S. 106-116.  

Fahlgren, S. (2011). About getting a daily life going : Social work, time and normalization. I NORMALIZATION AND “OUTSIDERHOOD” : Feminist Readings Of A Neoliberal Welfare State. Bentham eBooks. S. 28-38.  

Fahlgren, S. (2011). Introduction: Challenging gender - normalization and beyond. I Challenging gender : Normalization and beyond. Sundsvall : Mittuniversitetet Forum för genusvetenskap (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 13-28.

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Mulinari, D. (2011). INTRODUCTION: CHALLENGING NORMALIZATION PROCESSES IN A NEOLIBERAL WELFARE STATE. I NORMALIZATION AND "OUTSIDERHOOD" : Feminist readings of a neoliberal welfare state. UAE : Bentham eBooks (Rethinking research and professional practices in term of relationality, subjectivity and power). S. 1-1.  

Fahlgren, S. (1995). Tankar om tankar om.. Kön. I Asplunds socialpsykologi och socialt arbete. Umeå : Umeå universitet. Institutionen för socialt arbete (Rapport - Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet). S. 110-.

Konferensbidrag

Fahlgren, S. & Giritli Nygren, K. (2013). Re-assembling ’the normal’ in Neo-liberal times : Tracing (new) closures of ‘normality’ in the age of Risk. I ESA 2013 Torino : Crisis, critique and change.

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2013). Teaching and researching gender studies in neoliberal times - Challenges we face.. Paper presented at the Atgender, international gender conference, Gothenburg 2013.04.26-28.

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2009). Reading normalized knowledge production from a feminist perspective – a case study. I Challenging Education - Feminist and anti-oppressive perspectives on teaching and learning. Nordic conference on feminist pedagogies, Uppsala, Sweden, 14th - 16th of June 2009.

Fahlgren, S. & Sawyer, L. (2008). An intersectional gender analysis of a Swedish University social work text book : Genusrelationer och förändringsprocesser: Nordisk feminism och genusforskning 2008 Karlstads universitet.

Forsberg, B. & Fahlgren, S. (2007). En kartläggning av självhjälpsgrupper för personer med smärta : Presented at Past, Present, Future conference 2007-05-14--16, Umeå.

Fahlgren, S. (2007). Genusforskning på frammarsch : Inledning. I Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 5--14.

Fahlgren, S. (2007). Mångfald och enfald - möjligheter, risker och intersektionella framtidsperspektiv. I Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 90--98.

Hedman, H. & Fahlgren, S. (2006). Thai Women´s Narratives: Balancing Gender Positions and the Constituion of Normalities in the Swedish Context : Gender and citizenship in a maulitcultural context, 6th European Gender Research conference, Lodz, Poland, 31 augusti - 3 september 2006.

Hedman, H. & Fahlgren, S. (2005). Den interkulturella parrelationen - en intersektionell diskursanalys av medietexter : Genussekkretariatets nationella konferens Intersektionalitet - en användbart begrepp inom genusforskningen? Norrköping, 4-5 februari 2005.

Fahlgren, S. (2001). Diskursanalys av ett barnavårdsdrama eller hur paradoxala tidsdiskurser möts i socialt arbete. : Paper presenterat vid nordisk konferens Samhällets diskurser. Språk- och samhällsvetenskapliga perspektiv, Stockholm 18-21/10 2001..

Fahlgren, S. (2001). Kön som kroppsjälsligt blivande. : Paper presenterat vid konferensen Hela människan, eller hela människan, Östersund, 2001.08.30-31..

Fahlgren, S. & Persson, A. (1997). Jag tänker, finns då också hon? : Paper presenterat vid sociologkonferens 1997, Lund..

Fahlgren, S. (1996). Offentligt och/ eller privat. : konferens, paper presenterat vid sociologkonferens 1996, Umeå..

Licentiatavhandlingar

Fahlgren, S. (1998). Diskursanalys, kunskap och kön. : Ett försök att utveckla en teoretisk ram och ett arbetssätt för en diskursanalys av vetenskapliga texter.. Lic.-avh. Umeå : Universitet, 1998 (Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : 23)

Rapporter

Fahlgren, S. & Oldenmark, G. (1998). Man ser ju andra dimensioner..... : forskningsrapport från ett icke-könsneutralt ledarskapsprojekt. Mitthögskolan, Rådet för arbetslivsforskning, Sundsvalls kommun, Akzo Nobel AB

Samlingsverk (redaktör)

Fahlgren, S. (ed.) , Mulinari, D. (ed.) & Sjöstedt Landén, A. (ed.) (2016). Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Stockholm : Makadam Förlag

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2013). Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 4).  

Giritli Nygren, K. (ed.) & Fahlgren, S. (ed.) (2013). Mobilizing Gender Research Challenges and Strategies. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 5).  

Fahlgren, S. (ed.) (2011). Challenging gender : normalization and beyond. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 3).  

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Mulinari, D. (ed.) (2011). Normalization and outsiderhood : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State. UAE : Bentham eBooks (Book series: Rethinking research and professional practices in terms of relationality, subjectivity and power ).

Fahlgren, S. (ed.) & Thurén, B. (ed.) (2007). Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : Forum för genusvetenskap (Genusstudier vid Mittuniversitetet 1).