Sofia Eriksson-Bergström

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Eriksson Bergström, S. (2005). Att rida stol : Vad erbjuder förskolans fysiska miljö?. Förskoletidningen, : 6, ss. 4-8.

Böcker

Eriksson Bergström, S. (2017). Rum, barn och pedagoger : Om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar.. Stockholm : Liber

Doktorsavhandlingar

Eriksson Bergström, S. (2013). Rum, barn och pedagoger : Möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö. Diss. Umeå universitet : Print & Media, 2013 (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 104)

Konferensbidrag

Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Mozelius, P. (2017). Applying mobile devices and game-based learning in formal educational settings : Playing Pokémon Go as a tool for learning in a Swedish elementary school. I Recent Trends in the Digitalization of the Nordic K-12 Schools. Umeå : . S. 1--4.  

Mozelius, P. , Eriksson Bergström, S. & Jaldemark, J. (2017). Learning by Walking - Pokémon Go and Mobile Technology in Formal Education. I ICERI2017 Proceedings. Valencia, Spain : (ICERI Proceedings). S. 1172--1179.    

Eriksson Bergström, S. & Jaldemark, J. (2017). Students’ expressions of learning on the move : Game-based learning and mobile devices in formal outdoor educational settings. I ACM International Conference Proceeding Series.. S. 1--3.  

Eriksson Bergström, S. (2008). Agency, affordances and artefacts : Towards a theoretical perspective in preschool?.  

Eriksson Bergström, S. (2008). Prerequisites and constraints for children’s activities in preschool setting. Paper presented at the ECER 2008, From Teaching to Learning

Eriksson Bergström, S. (2007). The environment as prerequisites and constraints for children's learning.. Paper presented at the EARLI  

Eriksson Bergström, S. (2004). Konferenstext till Plats och Lärande Movium Rapport 1:2004.