Solene Prince

Spara favorit

Bakgrund

Jag har en "Bachelor’s of Arts with a major in international relation and economics" från Mount Allison University, Sackville, Canada och en "Master’s of Science in sustainable development" from Uppsala University. Nu doktorerar jag i turismgeografi på ETOUR vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Regional utveckling, landsbygdsturism, hållbar turism, social hållbarhet, plats och indentitet.

Pågående forskning

Som en del av mitt doktorandprojekt ska jag undersöka hur turismen kan vara ett verktyg för lokal utveckling. Jag kommer att undersöka tre fall i norra Europa, där var och en representerar olika strategier som används av lokala aktörer för att vända turistverksamheten till ett instrument för samhällsutveckling.

Undervisning

Jag är involverad i kurser på både kandidat- och masternivå vid campus Östersund och kommer snart börja undervisa på Outdoor-programmet i Åre. Kurserna jag haft har mestadels handlat om kulturturism (distans) och turism i upplevelseekonomin.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Prince, S. & Ioannides, D. (2017). Contextualizing the complexities of managing alternative tourism at the community-level: A case study of a nordic eco-village. Tourism Management, vol. 60: June, ss. 348-356.  

Prince, S. (2017). Craft-art in the Danish countryside : reconciling a lifestyle, livelihood and artistic career through rural tourism. Journal of Tourism and Cultural Change, vol. 15: 4, ss. 339-358.  

Prince, S. (2017). Dwelling in the tourist landscape : Embodiment and everyday life among the craft-artists of Bornholm. Tourist Studies,  

Prince, S. (2017). Rural Authenticity and Agency on a Cold-Water Island : Perspectives of contemporary craft-artists on Bornholm, Denmark. Shima , vol. 11: 1, ss. 102-121.    

Prince, S. (2017). Working towards sincere encounters in volunteer tourism : an ethnographic examination of key management issues at a Nordic eco-village. Journal of Sustainable Tourism, vol. 25: 11, ss. 1617-1632.  

Artiklar, recensioner

Prince, S. (2016). The politics and power of tourism in Palestine. Tourism Geographies, vol. 18: 4, ss. 461-463.  

Prince, S. (2015). A Review of "The making of a cultural landscape the English Lake District as tourist destination, 1950-2010". Tourism Geographies, vol. 17: 1, ss. 168-169.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Prince, S. (2017). Imagining Tourist Spaces as Living Spaces : Towards a Relational Approach to Alternatives and Morals in Tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 268)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Prince, S. (2017). Cohen's Model of Typologies of Tourists. I The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism. Thousand Oaks : Sage Publications. S. 280-282.