Sören Sollén

Intendent|Facilities Officer

  • Tjänstetitel: Intendent
  • Avdelning: Avdelningen för infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: 010-142 86 02
  • E-postadress: soren.sollen@miun.se