Stefan Jansson

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428099
  • E-postadress: stefan.jansson@miun.se
  • Rumsnummer: L319
  • Ort: Östersund