Stefan Lundborg

Spara favorit

Bakgrund

Jag har en masterexamen i statsvetenskap från 2014, och var under perioden 2013-2016 verksam vid Karlstads universitet - inledningsvis som projektassistent, och sedan som verksamhetscontroller. Under tiden har jag också under perioder haft utredningsuppdrag för Region Värmland och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, samt handlett kandidatuppsatser. Sedan slutet av 2016 är jag bosatt i Bräcke, och arbetar nu som utredare vid Mittuniversitetet.

Övrigt

Jag har tidigare även arbetat vid fakultetskansliet för humanvetenskap med utredning, sekreterarskap i ämnes- och forskarkollegier samt viss forskarutbildningsadministration. För närvarande är jag helt knuten till universitetsledningens stab, där jag arbetar med projektledning och utredning, samt ansvarar för lärosätets årsredovisning. Inom en mindre del av min tjänst arbetar jag även för SUHF med insamling och bearbetning av statistik rörande indirekta kostnader.