Stefan Lundborg

Spara favorit

Bakgrund

Jag har en masterexamen i statsvetenskap från 2014, och var under perioden 2013-2016 verksam vid Karlstads universitet - inledningsvis som projektassistent, och sedan som verksamhetscontroller. Under tiden har jag också under perioder haft utredningsuppdrag för Region Värmland och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, samt handlett kandidatuppsatser. Sedan slutet av 2016 är jag bosatt i Bräcke, och arbetar nu som utredare vid Mittuniversitetet. Under 2017 ansvarade jag för SUHF:s insamling och bearbetning av statistik rörande indirekta kostnader.

Övrigt

Jag ansvarar för Mittuniversitetets årsredovisning och budgetunderlag, och arbetar i övrigt främst med omvärldsbevakning och utredning.