Sture Espwall

Prefekt |Administrative Head of Department

  • Tjänstetitel: Prefekt
  • Annan titel: Prefekt
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-1427993
  • E-postadress: sture.espwall@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum
  • Anställd vid ämnet: Folkhälsovetenskap, Idrottsvetenskap, Rehabiliteringsvetenskap

Bakgrund

Socionom med examen 1981. Därefter arbete i kommunal förvaltning i Nyköping, Uppsala och Gotland. Anställd som konsulent inom Riksidrottsförbundet under åren 1986 - 2008 med placering i Visby, Östersund och Bryssel. Arbetade i samband med att Sverige blev medlem i EU med idrottens EU-frågor. Sedan hösten 2008 anställd vid Mittuniversitetet. Prefekt för institutionen för Hälsovetenskap (HLV)

Övrigt

Jag är sedan den 1 september 2014 prefekt för institutionen för Hälsovetenskap samt fakultetsadministratör för Nationellt Vintersportcentrum (NVC).