Susanne Lindström

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
  • Telefon arbete: 010-142 89 35
  • E-postadress: Susanne.Lindstrom@miun.se
  • Rumsnummer: Q207F
  • Ämne: Byggnadsteknik