Susanne Ståhlberg

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV), Omvårdnad (OMV), Hälsovetenskap (HLV) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall: Förskollärarutbildning, 210 hp (start ht/vt) Barnmorskeprogram, 90 hp Magisterutbildning i hälsovetenskap, 60 hp Barnspecialist/Psykspecialist, 60 hp Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp Fristående kurser som hör till programmen Uppdragsutbildningar Handledarutbildning i Omvårdnad