Susanne Ståhlberg

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV), Omvårdnad (OMV), Hälsovetenskap (HLV) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall:

Förskollärarutbildning, 210 hp (start ht/vt)
Barnmorskeprogram, 90 hp
Magisterutbildning i hälsovetenskap, 60 hp
Barnspecialist/Psykspecialist, 60 hp
Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp

Fristående kurser som hör till programmen
Uppdragsutbildningar
Handledarutbildning i Omvårdnad