Susanne Ståhlberg

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 89 68
  • E-postadress: susanne.stahlberg@miun.se
  • Rumsnummer: E125
  • Ort: Sundsvall

Jag är fakultetshandläggare på Institutionen för Hälsovetenskap (HLV) och Utbildningsvetenskap (UTV) och administrerar nedanstående program och kurser, campus Sundsvall. Jag är också administrativt stöd till HLV och UTV samt inrapportör i Atlas för kurser och program i Folkhälsovetenskap.

Förskollärarutbildning, 210 hp ) Sundsvall och Östersund.
Magister/Master,60hp/120hp hälsovetenskap inriktning Folkhälsa, Sundsvall.
Folkhälsovetenskapliga programmet, 180hp Sundsvall (samarbete med Högskolan Halmstad).


Fristående kurser:
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepdemiologi, 7,5hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5hp
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete I, 15hp