Terje Lindblom

Spara favorit

Bakgrund

Jag är adjunkt i bildjournalistik och forskar för närvarande i projektet "Nyhetsbilden i förändring", vilket är en studie om bildjournalistikens utveckling och förutsättningar mellan 1995–2015. 

Jag har en bakgrund som etnolog och bildjournalist, sedan mer än två decennier tillbaka, och mitt forskningsintresse ligger främst i bildjournalistikens och den visuella kulturens utveckling inom dagens medier och samhälle.

In English:
I am a lecturer in photojournalism and am currently doing a PhD in the research project "Changing Photojournalism" which is a study of the conditions and current development of photojournalism in Sweden.

I have a background as an ethnologist, journalist and photojournalist, since more than two decades, and my research area is in media development of photojournalism in today's media.

Forskningsområden

Medieutveckling inom ämnesområdet Bildjournalistik

Undervisning

Ämne: Bildjournalistik, Subject: Photojournalism

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Nilsson, M. , Lindblom, T. & Wadbring, I. (2016). Visuella nyhetsmedier. I Journalistik i förändring : Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 135-144.

Sweden