Terje Lindblom

Universitetslektor|Lecturer

 • Tjänstetitel: Universitetslektor
 • Akademisk titel: Filosofie Doktor
 • Annan titel: Ämnesansvarig för Bildjournalistik/Head of Photojournalism
 • Ansvarsområde: Bildjournalistik, Photojournalism
 • Avdelning: Institutionen för Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem (KKI)
 • Telefon arbete: +46 (0)10-1428999
 • E-postadress: terje.lindblom@miun.se
 • Rumsnummer: J506
 • Ort: Sundsvall
 • Forskningscentra: DEMICOM
 • Anställd vid ämnet: Bildjournalistik, Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnesansvarig i bildjournalistik

Terje Lindblom är lektor och ämnesansvarig för bildjournalistik vid Mittuniuversitetet. Han undervisar även i ämnet vid Nord universitetet i Bodø, Norge, och kommer att även börja undervisa och forska i ämnet vid Oslo Storbyen universitet till hösten 2023.

För närvarande forskar han på förändringar i den visuella kommunikationen inom kommunal offentlig sektor efter att GDPR infördes 2016.

Terje Lindblom is the Head of Photojournalism subject at Mid Sweden University and Assistant Professor in Media & Communication with a special focus on Photojournalism. He also teaches the subject at Nord University in Bodø, Norway and he will also start teaching and researchning at Oslo Metropolitan University in the fall of 2023.

He is currently doing research on the changes in visual communication in the Swedish public sector after the introduction of GDPR.

Bakgrund

Terje Lindblom har sedan tidigare en drygt två decennier lång karriär bakom sig som bildjournalist och journalist inom svensk dagspress. Men har sedan 2008 undervisat i bildjournalistik och journalistik vid Mittuniversitetet.

År 2020 framlade han sin avhandling med titeln "Bakom bilderna: Bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält". Den tar studerade och analyserade de förändringar för bildjournalistik och för bildjournalister som skedde under mitten av 2010-talet i den svenska dagstidningsmediebranschen.

Terje Lindblom has a two-decade-long career as a photojournalist and journalist in the Swedish daily press before he, since 2008, started teaching photojournalism and journalism at Mittuniversitetet.

In 2020, he presented his Ph.D.-thesis titled "Behind the pictures: Photojournalists and photojournalism in a market-oriented journalistic field". It analyzes the changes for photojournalism and for the professionals in the field that took place in the mid-2010s in the Swedish newspaper media industry. It's written in Swedish, with a summery in English.

Forskningsområden

Mediaforskning inom ämnet bildjournalistik.

Media research with a focus on photojournalism.

Undervisning

Ämne: Bildjournalistik, Subject: Photojournalism

Extra kontaktinformation

Orcid page: https://orcid.org/0000-0002-4849-2425

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindblom, T. , Lindell, J. & Gidlund, K. L. (2022). Digitalizing the Journalistic Field : Journalists’ Views on Changes in Journalistic Autonomy, Capital and Habitus. Digital Journalism,  

Doktorsavhandlingar

Lindblom, T. (2020). Bakom bilderna : Bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 324)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nygren, G. & Lindblom, T. (2019). Bland multireportrar och innehållsleverantörer. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 121-142.

Nilsson, M. , Lindblom, T. & Wadbring, I. (2016). Visuella nyhetsmedier. I Journalistik i förändring : Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 135-144.

Konferensbidrag

Lindblom, T. (2022). The contested boundaries of photojournalism in the changing Swedish newspaper media field. Paper presented at the 72nd Annual ICA Conference, One World, One Network, Paris, France, May 26-30, 2022.  

Lindblom, T. , Gidlund, K. L. & Lindell, J. (2021). Digitalizing the journalistic field : Rethinking journalistic autonomy, capital and habitus. I 71st Annual ICA Conference 2021 : Engaging the Essential Work of Care: Communication, Connectedness, and Social Justice.

Hyvönen, M. , Lindblom, T. & Harvard, J. (2018). Drone reporting and the journalistic culture of objectivity : The symbolic properties of a view from above. Paper presented at the ECREA 7th European Communication Conference, Lugano, Switzerland, Oct 31 - Nov 3, 2018

Lindblom, T. (2018). Exposing doxas – conflicting ideals in a changing Swedish newspaper media field. Paper presented at the European Communication Research and Education Association (ECREA), Journalism Division, Lugano, Schweiz, 31 okt - 3 nov, 2018

Lindblom, T. (2016). Changes in the field of photojournalism - The Swedish Case. Paper presented at the Helsinki Photomedia 2016, Helsinki, March 30 – April 1, 2016

Lindblom, T. (2015). Tracing Changes in the field of Photojournalism – The Swedish field. Paper presented at the NordMedia 2015: Media Presence – Mobile Modernities, University of Copenhagen, Denmark, 13 aug - 15 aug, 2015

Sidan uppdaterades 2023-01-31