Terje Lindblom

Universitetsadjunkt|Lecturer

 • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
 • Akademisk titel: Filosofie Doktor
 • Annan titel: Ämnesansvarig för Bildjournalistik/Head of Photojournalism
 • Ansvarsområde: Bildjournalistik, Photojournalism
 • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
 • Telefon arbete: 010-1428999
 • E-postadress: terje.lindblom@miun.se
 • Rumsnummer: J506
 • Ort: Sundsvall
 • Forskningscentra: DEMICOM
 • Anställd vid ämnet: Bildjournalistik, Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnesansvarig i bildjournalistik

Jag är ansvarig för ämnet bildjournalistik på högskolenivå i Sverige samt disputerade under våren 2020 med en avhandling i media och kommunikationsvetenskap med inriktning mot bildjournalistik.

I'm the Head of Photojournalism at Mid Sweden University and the spring of 2020, I defended my dissertation in media and communication science with a focus on photojournalism in Sweden.


Bakgrund

Våren 2020 disputerade jag med en avhandling i media och kommunikationsvetenskap med inriktning mot förändringarna för bildjournalistik och för bildjournalister i det svenska mediefältet.
Sedan tidigare har jag en master i etnologi från Stockholms universitet och en master i journalistik från Umeå Universitet samt en drygt två decennier lång karriär bakom mig som bildjournalist inom svensk dagspress.

In the spring of 2020, I defended my dissertation in Media and Communication Science with a focus on the changes in photojournalism and for photojournalists in the Swedish newspaper media field.
I also have a master's degree in ethnology from Stockholm University and a master's degree in journalism from Umeå University, as well as a previous two decades-long career as a photojournalist in Swedish newspaper media.Forskningsområden

Mediaforskning inom ämnet bildjournalistik.

Media research with a focus on photojournalism.

Forskning

Nyligen disputerat med en avhandling i media och kommunikationsvetenskap med inriktning mot bildjournalistik.

Recently defended my dissertation in media and communication science with a focus on photojournalism

Undervisning

Ämne: Bildjournalistik, Subject: Photojournalism

Extra kontaktinformation

Orcid page: https://orcid.org/0000-0002-4849-2425

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Lindblom, T. (2020). Bakom bilderna : Bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 324)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nygren, G. & Lindblom, T. (2019). Bland multireportrar och innehållsleverantörer. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 121-142.

Nilsson, M. , Lindblom, T. & Wadbring, I. (2016). Visuella nyhetsmedier. I Journalistik i förändring : Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 135-144.

Konferensbidrag

Hyvönen, M. , Lindblom, T. & Harvard, J. (2018). Drone reporting and the journalistic culture of objectivity : The symbolic properties of a view from above. Paper presented at the ECREA 7th European Communication Conference, Lugano, Switzerland, Oct 31 - Nov 3, 2018

Lindblom, T. (2018). Exposing doxas – conflicting ideals in a changing Swedish newspaper media field. Paper presented at the European Communication Research and Education Association (ECREA), Journalism Division, Lugano, Schweiz, 31 okt - 3 nov, 2018

Lindblom, T. (2016). Changes in the field of photojournalism - The Swedish Case. Paper presented at the Helsinki Photomedia 2016, Helsinki, March 30 – April 1, 2016

Lindblom, T. (2015). Tracing Changes in the field of Photojournalism – The Swedish field. Paper presented at the NordMedia 2015: Media Presence – Mobile Modernities, University of Copenhagen, Denmark, 13 aug - 15 aug, 2015