Terje Lindblom

Universitetsadjunkt|Lecturer

 • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
 • Akademisk titel: Filosofie Doktor
 • Annan titel: Ämnesansvarig för Bildjournalistik/Head of Photojournalism
 • Ansvarsområde: Bildjournalistik, Photojournalism
 • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
 • Telefon arbete: +46 (0)10-1428999
 • E-postadress: terje.lindblom@miun.se
 • Rumsnummer: J506
 • Ort: Sundsvall
 • Forskningscentra: DEMICOM
 • Anställd vid ämnet: Bildjournalistik, Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnesansvarig i bildjournalistik

Terje Lindblom är disputerade universitetsadjunkt och ansvarig för ämnet bildjournalistik på högskolenivå i Sverige. Avhandlingen, publicerad 2020, har titeln "Bakom bilderna: Bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält".

Terje Lindblom has a Ph.D. in Media & Communication with a special focus on Photojournalism and, in addition, is the Head of Photojournalism subject at Mid Sweden University.


Bakgrund

Terje Lindbloms avhandling berör förändringarna för bildjournalistik och för bildjournalister i den svenska mediebranschen under 2010-talet. Han har dessutom en drygt två decennier lång karriär bakom sig som bildjournalist och journalist inom svensk dagspress.


Terje Lindblom's dissertation describes the changes for photojournalism and for photojournalists in the Swedish media industry during the 2010s. He has a more than two decades long career as a photojournalist and journalist in the Swedish daily press.

Forskningsområden

Mediaforskning inom ämnet bildjournalistik.

Media research with a focus on photojournalism.

Undervisning

Ämne: Bildjournalistik, Subject: Photojournalism

Extra kontaktinformation

Orcid page: https://orcid.org/0000-0002-4849-2425

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindblom, T. , Lindell, J. & Gidlund, K. L. (2022). Digitalizing the Journalistic Field : Journalists’ Views on Changes in Journalistic Autonomy, Capital and Habitus. Digital Journalism,  

Doktorsavhandlingar

Lindblom, T. (2020). Bakom bilderna : Bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 324)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nygren, G. & Lindblom, T. (2019). Bland multireportrar och innehållsleverantörer. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 121-142.

Nilsson, M. , Lindblom, T. & Wadbring, I. (2016). Visuella nyhetsmedier. I Journalistik i förändring : Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 135-144.

Konferensbidrag

Lindblom, T. (2022). The contested boundaries of photojournalism in the changing Swedish newspaper media field. Paper presented at the 72nd Annual ICA Conference, One World, One Network, Paris, France, May 26-30, 2022.  

Lindblom, T. , Gidlund, K. L. & Lindell, J. (2021). Digitalizing the journalistic field : Rethinking journalistic autonomy, capital and habitus. I 71st Annual ICA Conference 2021 : Engaging the Essential Work of Care: Communication, Connectedness, and Social Justice.

Hyvönen, M. , Lindblom, T. & Harvard, J. (2018). Drone reporting and the journalistic culture of objectivity : The symbolic properties of a view from above. Paper presented at the ECREA 7th European Communication Conference, Lugano, Switzerland, Oct 31 - Nov 3, 2018

Lindblom, T. (2018). Exposing doxas – conflicting ideals in a changing Swedish newspaper media field. Paper presented at the European Communication Research and Education Association (ECREA), Journalism Division, Lugano, Schweiz, 31 okt - 3 nov, 2018

Lindblom, T. (2016). Changes in the field of photojournalism - The Swedish Case. Paper presented at the Helsinki Photomedia 2016, Helsinki, March 30 – April 1, 2016

Lindblom, T. (2015). Tracing Changes in the field of Photojournalism – The Swedish field. Paper presented at the NordMedia 2015: Media Presence – Mobile Modernities, University of Copenhagen, Denmark, 13 aug - 15 aug, 2015

Sidan uppdaterades 2021-12-04