Thanh Tran

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)
  • Telefon arbete: 010-1428251
  • E-postadress: thanh.tran@miun.se
  • Rumsnummer: S224
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Datavetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Tran, T. & Lundgren, J. (2020). Drill Fault Diagnosis Based on the Scalogram and Mel Spectrogram of Sound Signals Using Artificial Intelligence. IEEE Access, vol. 8, ss. 203655-203666.