Therése Boija

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

  • Tjänstetitel: Innovationsrådgivare
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428580
  • E-postadress: therese.boija@miun.se
  • Besöksadress: Campus Sundsvall (Grönborgs)

Extra kontaktinformation

Therése Boija | linkedin

Sidan uppdaterades 2023-05-10